برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيومكانيك ورزشي
 2 دوره 
عنوان نشریه:  بيومكانيك ورزشي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مدیرمسئول:  دكتر مهدي مجلسي
سردبیر:  دكتر نادر فرهپور
:تارگاه  http://biomechanics.iauh.ac.ir/
رایانامه:  SPORTBIOMECHANICS@IAUH.AC.IR
تلفن:  34494152 (081)
نمابر:  34494152 (081)
صندوق پستی:  734
نشانی:  ايران، همدان، شهرك شهيد مدني، بلوار پرفسور موسيوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، كدپستي 65138
کد ISSN:  2476-5937
نوع نشریه:  فصلنامه