نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علم سنجي كاسپين
 10 دوره 
عنوان نشریه:  علم سنجي كاسپين
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدیرمسئول:  دكتر مينا مطلب نژاد
سردبیر:  دكتر مهدي پورامير
:تارگاه  http://cjs.mubabol.ac.ir/
تلفن:  32194152-32196213 (011)
نمابر:  32196213 (011)
نشانی:  ايران، بابل، خيابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشكي بابل
کد ISSN:  2423-8310
نوع نشریه:  دو فصلنامه