برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بصيرت و تربيت اسلامي
 29 دوره 
عنوان نشریه:  بصيرت و تربيت اسلامي
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دفتر مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي سازمان عقيدتي سياسي ناجا
مدیرمسئول:  رضا دوستدار
سردبیر:  دكتر مجيد معارف
:تارگاه  http://init.jrl.police.ir/
رایانامه:  info.basirat@police.ir
تلفن:  81432618 (021)
نمابر:  81432610 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ياسمي غربي، سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، دفتر مطالعات تحقيقاتي علوم اسلامي سازمان عقيدتي سياسي ناجا، كدپستي: 1996713557
نوع نشریه:  فصلنامه