برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد
 8 دوره
عنوان نشریه:  علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر عباس عظيمي خراساني
سردبیر:  دكتر هادي استادي مقدم
تارگاه:  http://jpsr.mums.ac.ir/
رایانامه:  jpsr@mums.ac.ir
تلفن:  8846722 (0511)
نمابر:  8846722 (0511)
نشانی:  ايران، مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي
نوع نشریه:  فصلنامه