برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مدل سازي پيشرفته رياضي (علوم دانشگاه شهيد چمران)
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مدل سازي پيشرفته رياضي (علوم دانشگاه شهيد چمران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دكتر حمداله صالحي
سردبیر:  دكتر عبدالرحمان راسخ
:تارگاه  http://jamm.scu.ac.ir/
تلفن:  3330464 (0611)
نمابر:  3335300 (0611)
نشانی:  ايران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران، كدپستي: 6135783151
نوع نشریه:  فصلنامه