برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در گياهپزشكي (دانش كشاورزي)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي كاربردي در گياهپزشكي (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دکتر موسی صابر
سردبیر:  دکتر مهدی ارزنلو
تلفن:  3356002 (041)
نمابر:  3356006 (041)
نشانی:  دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، گروه آموزشي گياهپزشكي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2383-1855
نوع نشریه:  فصلنامه