برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حديث
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  دكتر حسين علي سعيدي
سردبیر:  دكتر مهدي ايزدي
:تارگاه  http://qhs.journals.isu.ac.ir/
تلفن:  88094001-5 (021)
نمابر:  88080424 (021)
کد ISSN:  2008-3211
نوع نشریه:  دو فصلنامه