نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حديث
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  عباس مصلایی پور
سردبیر:  دكتر مهدي ايزدي
:تارگاه  https://qhs.journals.isu.ac.ir/
رایانامه:  qhs@isu.ac.ir
تلفن:  88094001-5 (021)
نمابر:  88080424 (021)
کد ISSN:  2008-3211
نوع نشریه:  دو فصلنامه