برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامي
 10 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه حقوق اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق
مدیرمسئول:  دكتر علي غلامي
سردبیر:  نجاد علي الماسي
:تارگاه  http://ilr.journals.isu.ac.ir/
رایانامه:  law@sadiqjournals.ir
تلفن:  88575025 (021)
نمابر:  88575025 (021)
صندوق پستی:  14655/159
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
کد ISSN:  2251-9858
نوع نشریه:  دو فصلنامه