برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي
 11 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات اقتصاد اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق
مدیرمسئول:  دكتر محمد هادي زاهدي فر
سردبیر:  دكتر محمد هادي زاهدي فر
تارگاه:  ies.journals.isu.ac.ir
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد جمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
کد ISSN:  4102-6624
نوع نشریه:  دو فصلنامه