مشخصات نشريه:  

فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري
 8 دوره
عنوان نشريه:  جغرافيايي فضاي گردشگري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملاير
مديرمسئول:  دكتر مجيد شمس
سردبير:  دكتر مجيد شمس
رایانامه:  editortsj@gmail.com
تلفن:  32227836, 322250642 (081)
نمابر:  32227836 (081)
نشانی:  ملاير، بالاتر از پارك سيفيه، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  2251-8827
نوع نشريه:  فصلنامه