نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مراقبت از بیمار مبتنی بر شواهد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پرستاري و مامايي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر عباس حيدري
سردبیر:  دكتر عباس حيدري
:تارگاه  http://ebcj.mums.ac.ir/?lang=fa
رایانامه:  nmjournal@mums.ac.ir
تلفن:  8591511-3 (0511)
نمابر:  8539775 (0511)
نشانی:  مشهد، خيابان دانشگاه ، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، كدپستي: 9137913199
کد ISSN:  2008-2487
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 2016 / 1395 به زبان انگليسي و با نام EVIDENCE BASED CARE منتشر مي گردد.