نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ادب فارسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 24 دوره 
عنوان نشریه:  ادب فارسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر غلامحسين كريمي دوستان
سردبیر:  دكتر عليرضا حاجيان نژاد
:تارگاه  https://jpl.ut.ac.ir/
تلفن:  66978885 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  2251-9262
نوع نشریه:  فصلنامه