برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)
 59 دوره 
عنوان نشریه:  سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دكتر اميد مجد
مدیرمسئول:  دكتر اميد مجد
سردبیر:  دكتر فاطمه مدرسي
:تارگاه  https://www.bahareadab.com/home
رایانامه:  info@bahareadab.com
تلفن:  22065569 (021)
نمابر:  66494085 (021)
صندوق پستی:  1558-14665
نشانی:  تهران، کدپستي: 1981619353
کد ISSN:  2008-2789
نوع نشریه:  ماهنامه