نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي)
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفت
مدیرمسئول:  دكتر مهدي ممتحن
سردبیر:  دكتر بهرام مقدادي
:تارگاه  http://clq.iranjournals.ir/
رایانامه:  dr.momtahen@gmail.com
تلفن:  2413511 (0348), 09126673036
نشانی:  جيرفت، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر نشريه
کد ISSN:  10-971-1735
نوع نشریه:  فصلنامه