نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
 30 دوره 
عنوان نشریه:  تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  محمدرضا رحيمي نژاد
:تارگاه  http://tbj.ui.ac.ir/
رایانامه:  tbj@ui.ac.ir
تلفن:  36699514 (031)
نمابر:  36699514 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، كد پستي: 8174673441، دفتر مجله تاكسونومي و بيوسيستماتيك
کد ISSN:  2008-8906
نوع نشریه:  فصلنامه