نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)
 38 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه
مدیرمسئول:  دكتر محمدمهدي موحدي
سردبیر:  دكتر حسنعلي آقاجاني
:تارگاه  http://mgmt.iaufb.ac.ir/
رایانامه:  sjomp@iaufb.ac.ir
تلفن:  76448905 (021)
نمابر:  76448905 (021)
صندوق پستی:  148
نشانی:  فيروزكوه، دانشگاه آزاد اسلامي، بخش مديريت
کد ISSN:  1735-7527
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1395/2016 به صورت انگليسي با نام Journal of Industrial Strategic Management منتشر مي گردد.