نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيماريهاي پستان ايران
 50 دوره 
عنوان نشریه:  بيماريهاي پستان ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیماریهای پستان
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دکتر رامین صرامی فروشانی
سردبیر:  دكتر شهپر حقيقت
:تارگاه  www.ijbd.irhttp://www.ijbd.ir
رایانامه:  ijbdinfo@gmail.com
تلفن:  88886962 (021)
نمابر:  88679402 (021)
صندوق پستی:  13145/1369
نوع نشریه:  فصلنامه