نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت صنعتي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت صنعتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:  علی محقر
:تارگاه  https://imj.ut.ac.ir/
رایانامه:  imj@ut.ac.ir
تلفن:  88006355 61117637 (021)
نمابر:  88006355 (021)
صندوق پستی:  14155-6311
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان جلال آل آحمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه همكف، دفتر مجلات، كد پستي: 1411713114
کد ISSN:  2008-5885
نوع نشریه:  فصلنامه