نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آموزش عالي ايران
 28 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش عالي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن آموزش عالي ايران
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم صالحي عمران
سردبیر:  دكتر محمد يمني دوزي سرخابي
:تارگاه  http://ihej.ir/
رایانامه:  info@ihea.ir
تلفن:  81032234 (021)
نمابر:  81032200 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان شهيد عضدي، سازمان مركزي دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 221
کد ISSN:  2008-8000
نوع نشریه:  دو فصلنامه