نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حكمت و فلسفه
 40 دوره 
عنوان نشریه:  حكمت و فلسفه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  دكتر علي اصغر مصلح
سردبیر:  فرشته نباتي
:تارگاه  http://wph.atu.ac.ir/
رایانامه:  hekamtvafalsafeh@gmail.com
تلفن:  88683705 (021)
نمابر:  88694661 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه چمران، پل مديريت، خيابان علامه طباطبايي، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي، گروه فلسفه، دفتر فصلنامه علمي-پژوهشي حكمت و فلسفه
کد ISSN:  1735-3238
نوع نشریه:  فصلنامه