نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه قلم
 23 دوره 
عنوان نشریه:  قلم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن زبان و ادبيات فرانسه
مدیرمسئول:  دكتر ژاله كهنمويي پور
سردبیر:  دكتر نسرين خطاط
:تارگاه  http://www.revueplume.ir/
رایانامه:  LAREVUEPLUME@YAHOO.FR
تلفن:  81032221 (021)
نمابر:  88634500 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران
کد ISSN:  1735-692x
نوع نشریه:  دو فصلنامه