نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله گياه شناسي ايران (The Iranian Journal of Botany)
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مجله گياه شناسي ايران (The Iranian Journal of Botany)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدیرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبیر:  دكتر زيبا جم زاد
:تارگاه  https://ijb.areeo.ac.ir/
رایانامه:  ijb@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستی:  13185-116
نشانی:  تهران، کيلومتر 5 آزاد راه تهران-کرج، خروجي پيکان شهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مجله گياه شناسي ايران
کد ISSN:  1029-788X
نوع نشریه:  دو فصلنامه