برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
 98 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه و بالینی پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان ايلام
مدیرمسئول:  دكتر علي دل پيشه
سردبیر:  دكتر افرا خسروي
:تارگاه  http://sjimu.medilam.ac.ir/
رایانامه:  sjimu@medilam.ac.ir
تلفن:  32227147 (084)
نمابر:  32227147 (084)
نشانی:  ايلام، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشكي ايلام، معاونت پژوهشي-آموزشي
کد ISSN:  1563-4728
نوع نشریه:  دو ماهنامه