نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات ملي
 92 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات ملي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه مطالعات ملي
مدیرمسئول:  دکتر علي کريمي
سردبیر:  دکتر ابراهيم برزگر
:تارگاه  http://rjnsq.sinaweb.net/
رایانامه:  melimotaleat1400@gmali.com
تلفن:  66415488 (021)
نمابر:  66415467 (021)
صندوق پستی:  16315/1815
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، خيابان ژاندارمري، پلاك 43
کد ISSN:  1735-059X
نوع نشریه:  فصلنامه