نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي)
 36 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسان مكانيك ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمود يعقوبي
سردبیر:  دكتر محمدرضا اسلامي
:تارگاه  http://jmep.isme.ir/
رایانامه:  eslami@aut.ac.ir
تلفن:  64543416 (021)
نمابر:  88938373(021)
صندوق پستی:  15538
نشانی:  تهران، خيابان سپهبد قرني، بالاتر از چهارراه اراک، بن بست دژن، پلاک 3 ، کد پستي: 1598977511
کد ISSN:  1605-9727
نوع نشریه:  فصلنامه