برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
 69 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مدیرمسئول:  دکتر علي مجيدپور
سردبیر:  دکتر علي مجيدپور
:تارگاه  http://jarums.arums.ac.ir/
رایانامه:  jarums@arums.ac.ir
تلفن:  5522086 (0451)
نمابر:  5510036 (0451)
نشانی:  اردبيل، راه دانشگاه، جنب شهرك دادگستري، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، دفتر مجله
کد ISSN:  2228-7280
نوع نشریه:  فصلنامه