برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL)
 19 دوره
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني شهرکرد
مدیرمسئول:  دکتر مرتضي هاشم زاده چالشتري
سردبیر:  دکتر محمود رفيعيان
:تارگاه  http://journal.skums.ac.ir/
رایانامه:  majaleh@sksmu.ac.ir
تلفن:  093833342414
نمابر:  32221669 (038)
صندوق پستی:  88155/137
نشانی:  شهركرد، خيابان كاشاني، دانشگاه علوم پزشكي، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-1448
نوع نشریه:  دو ماهنامه


اين نشريه از سال 2019 به صورت انگليسي با نام SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL منتشر مي گردد.