برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رفاه اجتماعي
 70 دوره 
عنوان نشریه:  رفاه اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدیرمسئول:  دكتر ميرطاهر موسوي
سردبیر:  دكتر حسن رفيعي
:تارگاه  http://refahj.uswr.ac.ir/
رایانامه:  REFAH@uswr.ac.ir
تلفن:  22180067 (021)
نمابر:  22180067 (021)
نشانی:  تهران، اوين، بلوار دانشجو،خيابان کودکيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، كدپستي: 1985713834
کد ISSN:  1735-8191
نوع نشریه:  فصلنامه