نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran)
 71 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دندانپزشکي (journal of islamic dental association of iran)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دندانپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران
مدیرمسئول:  محمدصادق احمد آخوندي
سردبیر:  دکتر مسعود فلاحي نژاد قاجاري
:تارگاه  http://jidai.ir
رایانامه:  info@jidai.ir
تلفن:  88891711 (021)
نمابر:  88903841 (021)
صندوق پستی:  14155-5313
نشانی:  تهران، بلوار كشاورز، کوچه شهيد ذاکري، پلاک 5، کد پستي: 1416763815
کد ISSN:  2383-3041
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2015 به صورت انگليسي با نام journal of islamic dental association of iran منتشر مي گردد.