برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حكيم
 16 دوره
عنوان نشریه:  حكيم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
مدیرمسئول:  دکتر سيدرضا مجدزاده
سردبیر:  دکتر کاظم محمد
تارگاه:  http://hakim.hbi.ir/
رایانامه:  hakim@hbi.ir
تلفن:  66582500-2 (021)
نمابر:  66582508 (021)
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، روبروي پارك اوستا، كد پستي: 1419943471
کد ISSN:  2383-3742
نوع نشریه:  فصلنامه