برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه منابع طبيعي ايران
 46 دوره 
عنوان نشریه:  منابع طبيعي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  علي سلاجقه
سردبیر:  حسن احمدي
:تارگاه  https://ijnr.ut.ac.ir/
رایانامه:  ijnr@nrf.ut.ac.ir
تلفن:  2223044 (0261)
نمابر:  2225780 (0261)
صندوق پستی:  31585-4314
نشانی:  كرج، دانشكده منابع طبيعي
کد ISSN:  1025-1316
نوع نشریه:  فصلنامه