نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
 96 دوره 
عنوان نشریه:  مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران
مدیرمسئول:  دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
سردبیر:  دكتر بنفشه غرايي
:تارگاه  ijpcp.iums.ac.irhttp://ijpcp.iums.ac.ir
رایانامه:  ijpcp@iums.ac.ir
تلفن:  66506899 (021)
نمابر:  66506899 (021)
صندوق پستی:  14565-441
نشانی:  ايران، تهران،خيابان ستارخان، خيابان نيايش، خيابان شهيد منصوري، دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان، كدپستي: 1445613111
کد ISSN:  1735-4315
نوع نشریه:  فصلنامه