برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران
 20 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشهاي اقتصادي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  دكتر تيمور محمدي
سردبیر:  دكتر عبدالرسول قاسمي
تارگاه:  http://ijer.atu.ac.ir/
رایانامه:  qiermt@gmail.com
تلفن:  (داخلي 290) 2-88725400 (021)
نمابر:  88703263 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شهيد بهشتي، نبش احمد قصير، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، کدپستي: 1513615411
کد ISSN:  1726-0728
نوع نشریه:  فصلنامه