برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش فيزيك ايران
 62 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش فيزيك ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن فيزيك ايران
مدیرمسئول:  عبداله لنگري
سردبیر:  سيد محمد اميني
:تارگاه  http://ijpr.iut.ac.ir
رایانامه:  IJPR@cc.iut.ac.ir
تلفن:  33912878 (031)
نمابر:  33912626 (031)
صندوق پستی:  15875-1311
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دفتر نشريات علمي، مجله پژوهش فيزيک ايران
کد ISSN:  1682-6957
نوع نشریه:  فصلنامه