فرم ثبت اطلاعات همایش های آتی

لطفا جهت دریافت متن تفاهم همکاری و یا بهرمندی از سایر خدمات علمی نظیر نمایه سازی مقالات، صدور گواهی نامه، تبلیغات ویژه و ... از طریق اپلیکیشن واتس آپ با شماره 09385436660 و یا شماره 44265001 داخلی 109مسئول بخش همایش ها مرکز در ارتباط باشید.

بین المللی :

نوع همایش :

عنوان همایش :
فارسی: انگلیسی:

دوره برگزاری :

وب سایت :

پست الکترونیکی :

سال :

تاریخ برگزاری :
از: تا:

کشور برگزاری :

شهر برگزاری :

محل برگزاری :

سازمان برگزارکننده :

تلفن :

فکس :

گزینه ها :
نام کامل تکمیل کننده فرم :
موبایل تکمیل کننده فرم :
نوبت برگزاری :
صندوق پستی :
گروه تخصصی همایش :
کلمات کلیدی :
مجوز ISC :
مجوز موسسه خصوصی جهت برگزاری همایش :
حامیان علمی :