بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID


کارآفرینی در دو سطح فردی و سازمانی وجود دارد. کارآفرین کسی است که نوآوری داشته باشد و این نوآوری می‌تواند نوآوری در تولید، در فرایند یا در ارائه خدمات و یا در رضایت مشتری و غیره باشد.

روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌‌ای

روز پنجشنبه ۶ مرداد سال ۱۴۰۱، به نام روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه ‌ای، در تقویم ملی ثبت شده است.

 

کارآفرینی چیست؟

به ایجاد یا استخراج ارزش اقتصادی، کارآفرینی Entrepreneurship گفته می‌شود. کارآفرینی، به طور کلی به ریسکی بالاتر از کسب و کار نیاز دارد. کارآفرینی فرایند پویا در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است. كسی که کارآفرینی می‌کند خطر از دست دادن زمان یا فرصت‌های شغلی دیگر را در جهت ارزش برای یك محصول یا خدمت می‌پذیرد. كارآفرینی فرایندی نامیده می‌شود كه در آن با استفاده از خلاقیت بتوان، عـضو جدیـد را همـراه بـا ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسك و به كارگیری عوامل دیگر به وجود آورد.

کارآفرینی در توسعه و پیشرفت اقتصادی كشورها نقش مهمی ایفا می‌كند. کارآفرینی، در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، دارای نقش كلیدی است. در عصر حاضر، با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان‌ها که به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند، پیچیدگی آنها نیز رو به افزایش است. کارآفرینی با تعاملی چند سویه ، هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری‌ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان شاخص كلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، مورد نیاز است. کارآفرینی در عصر مدرن را می‌توان یكی از مهم‌ترین راهبردهای بنیادی هر كشور محسوب كرد. كارآفرینی در جامعه دارای سه فایده اصلی است كه عبارتند از: افزایش رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و پدید آمدن تكنولوژی‌ها، محصولات و خدمات جدید.

 

انواع کارآفرینی

کارآفرینی در دو سطح فردی و سازمانی وجود دارد. كارآفرین كسی است كه نوآوری داشته باشد و این نوآوری می‌تواند نوآوری در تولید، در فرایند یا در ارائه خدمات و یا در رضایت مشتری و غیره باشد. كارآفرین فردی است كه همیشه در جست وجوی تغییر است. كارآفرین كسی است كه فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را تشخیص می‌دهد. کارآفرین، منابع مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کند و طراحی و اجرای نقشه‌های عملی را بر عهده می‌گیرد و در آخر نتایج بدست آمده را به موقع و با روشی انعطاف‌پذیر و منطقی جمع‌آوری می‌كند. کارآفرینی، كلید رشد و تكامل و توسعه اقتصاد نوین محسوب می‌شود.

كـــارآفرینی ســـازمانی Corporate Entrepreneurship اولین بار توسط پینكـات در سال 1978 میلادی مطرح شد. كـارآفرینی سازمانی به فرایند ایجـاد تجـارب جدیـد گفته می‌شود كـه از سـوی سازمان‌هایی كه سود، وضعیت رقابتی و راهبرد تجـارب فعلـی را بهبود می‌بخشد، تولید می‌شود. كارآفرینی سازمانی به فرایندی گفته می‌شود كه فعالیت‌های سازمانی را به سمت خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری و پیشتازی می‌برد.

 

ویژگی افراد کارآفرین در سازمان‌ها

ارتباطات كارآفرینان در سازمان‌ها بیشتر غیر رسمی و مخالف سلسله مراتب اداری است. كارآفرینان در سازمان‌ها نمی‌توانند به راحتی از كنار مسائلی که وجود دارد به راحتی بگذرند. كارآفرینان تصمیم گیران خوبی هستند و حتی در شرایطی كه اطلاعات كافی وجود ندارد، ترسی از تصمیم گیری ندارند. كارآفرینان در سازمان‌ها به منابع، تكنولوژی، افراد و دانش نیاز دارند. کارآفرینان به اعتماد و حمایت سازمان‌ها برای ادامه و سعی بیشتر نیاز دارند.

 

بررسی مقالات علمی با موضوع کارآفرینی

1341 مقاله فارسی با موضوع کارآفرینی در مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID نمایه شده است. توسعه كارآفرینی، رشد فناوری و تعاون و كشاورزی (تعاون) مجلاتی هستند که به ترتیب بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با کارآفرینی را منتشر کرده‌اند.

مقالات مقایسه ویژگیهای کارآفرینی مدیران شرکتهای هواپیمایی خصوصی و دولتی ایران، عوامل مؤثر در توسعه كارآفرینی زنان ایرانی و بررسی نقش مهارت آموزی در توانمندسازی نیروی انسانی به ترتیب پر بازدیدترین مدارک علمی مرتبط با کارآفرینی هستند. کارآفرینی روستایی، آموزش کارآفرینی و روحیه کارآفرینی بیشترین بسامد را در کلمات کلیدی مقالات علمی مرتبط با کارآفرینی داشته‌اند. زنان و دانشجویان در این مقالات بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

منابع:

ناهید، م. (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه. بررسی های بازرگانی, دوره جدید - 7(34), 39-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114273

دانش فرد، ک.، و جلیلی، س. (1389). کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی. خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی), 1(2), 181-215. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=134822

پست های مرتبط

معرفی سرویس ترجمه و ویراستاری تخصصی

تاریخ: 1399/04/09

بازدید: 1600

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سامانه (STRS.ir (Scientific translate System))

مدرس

@ins

جدیدترین شماره نشریه پایش منتشر شد

تاریخ: 1397/04/10

بازدید: 711

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روزآمد

مدرس

@ins

افتتاح نمایش ویدیوی مقاله‌های علمی در پایگاه SID

تاریخ: 1399/03/22

بازدید: 1112

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

امکان نمایش ویدیوی مقاله‌های همایش‌های علمی کشور از امروز در پایگاه مرکز اطلاعات علمی فراهم شد.

مدرس

@ins

روز ایمنی حمل و نقل و بازخوانی مقالات علمی

تاریخ: 1401/02/07

بازدید: 3999

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

حمل و نقل، یکی از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی و توسعه است.

مدرس

@ins

پنجاهمین دوره فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی در بانک نشریات علمی SID نمایه شد

تاریخ: 1397/05/21

بازدید: 1828

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای علمی مرکز اطلاعات علمی

تاریخ: 1397/12/06

بازدید: 1195

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خبر

مدرس

@ins