بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID


بیست و پنجم تیر هرسال به عنوان روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نام‌گذاری شده است.

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی

بهزیستی عبارت است از رضایت فرد از زندگی، داشتن هدف، داشتن شرایط فرهنگی و فکری مناسب و انتظاراتی که فرد براساس آنها زندگی می‌کند. بهزیستی به معنای پرورش تمام استعدادهای فرد است. بهزیستی دارای شاخص‌هایی مثل خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی است.

بهزیستی یا رضایت از زندگی از چند جهت اهمیت دارد: تأمین سلامت روانی، افزایش طول عمر، اثبات ارزش شادکامی برای انسان، اندازه‌گیری شاخص کیفیت زندگی در کنار شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی. احساس بهزیستی یا رضایت از زندگی بزرگترین و مهمترین هدف زندگی انسان است که بیش از هر عامل دیگری بهداشت روانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سازمان بهزیستی در ایران

سازمان بهزیستی کشور، به عنوان سازمان تخصصی و حرفه‌ای است که در حوزه ارائه خدمات اجتماعی مشغول به فعالیت است. سازمان بهزیستی، از سازمان‌های دولتی مهم کشور است. سازمان بهزیستی ارائه دهنده خدمات رفاه اجتماعی است و از ادغام 16 مؤسسه خیریه و حمایتی برای توسعه خدمات توان‌بخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم‌برخوردار کشور تأسیس شد. سازمان بهزیستی کشور در تیر سال 1390 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملحق شد.

تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی در گرو آسایش و رفاه انسان است.  بهزیستی و تأمین اجتماعی دو موضوع مربوط به هم هستند. تحول و توسعه اقتصادی سطح تأمین نیازهای جامعه را به عنوان یک اصل تحت تأثیر قرار می‌دهند. برنامه‌های تأمین اجتماعی با تأمین سلامت، بهداشت، امنیت روانی و بهزیستی قابلیت‌های انسان را به عنوان عامل توسعه اقتصادی در ارتباط است.

طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی عبارت است از حمایتی که جامعه در برابر پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده و به واسطه قطع یا کاهش درآمد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، از کار افتادگی، سالمندی، مرگ و یا همچنین افزایش هزینه‌های درمان و نگه داری از خانواده به اعضای خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی از سازمان‌های دولتی مهم است.

سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمين اجتماعي با هدف ايجاد امنيـت شغلي و اشتغال، توليد درآمد، ايجاد رفاه اجتماعي، بهسازي زندگي جمعي و تحقّق عدالت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و محيطي، نيازمند مشاركت اقشار گوناگون جامعه است. لزوم داشتن سازمان اجتماعی پربار در ايران به عنوان كشوري که دارای حجم بالاي نيروي انساني جوان است و همچنین كشوري كه در آن بايد منافع نيروي كار و منافع كارآفرينان به درستي ديده شود، بیشتر است. سازمان تأمین اجتماعی ایران، با داشتن بیش از 36 میلیون بیمه شده تا پایان آذر ماه 1391، عهده دار اصلی برنامه‌های بازنشستگی در کشور است. سازمان تأمین اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی، مدیریت، حمایت و تسهیل زندگی افراد به خصوص در سنین پیری به وجود آمده است.

بهزیستی و تأمین اجتماعی در مقالات فارسی

2589 مقاله فارسی در بانک نشریات فارسی پایگاه اطلاعات علمی SID نمایه شده است. رفاه اجتماعي، آرشیو توانبخشی (توانبخشي) و روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) به ترتیب مجلاتی هستند که بیشترین تعداد مقالات علمی در مورد بهزیستی و تأمین اجتماعی را منتشر کرده‌اند. کلمات کلیدی مقلات با موضوع بهزیستی و تأمین اجتماعی در شکل زیر ملاحظه می‌شود. براین اساس بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و سازمان تأمین اجتماعی پرتکرارترین کلمات کلیدی در مقالات فارسی با موضوع بهزیستی و تأمین اجتماعی هستند. دختران، زنان سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان و دانش آموزان از جمله اقشاری هستند که بیشتر در این مقالات به آنها توجه شده است. استرس و افسردگی نیز از جمله موضوعات مطرح شده مهم در مقالات با موضوع بهزیستی و تأمین اجتماعی هستند.

منابع:

ملامحمدی، ر.، و مستوفی، م. (1393). بررسی عوامل موثر بر موفقیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی (مطالعه موردی: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک قم). مدیریت فرهنگ سازمانی, 12(2 (پیاپی 32)), 299-323. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=225769

نوروزی، امیرحسین و حیدری بلوکی، سیدفاضل و نوروزی مبارکه، علی و ملک پور، مریم،1394،بررسی نقش سازمان تأمین اجتماعی درتوسعه ی پایدار،پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری،اصفهان.

پست های مرتبط

تقدیر از همکاران اداره بازاریابی SID در روز کارآفرینی

تاریخ: 1401/05/07

بازدید: 96

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

همزمان با 6 مرداد روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای، از همکاران اداره بازاریابی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی تقدیر شد.

مدرس

@ins

روز ایمنی حمل و نقل و بازخوانی مقالات علمی

تاریخ: 1401/02/07

بازدید: 4090

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

حمل و نقل، یکی از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی و توسعه است.

مدرس

@ins

روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/05/07

بازدید: 94

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

کارآفرینی در دو سطح فردی و سازمانی وجود دارد. کارآفرین کسی است که نوآوری داشته باشد و این نوآوری می‌تواند نوآوری در تولید، در فرایند یا در ارائه خدمات و یا در رضایت مشتری و غیره باشد.

مدرس

@ins

دوره ها و فیلم های آموزشی خود را در مرکز اطلاعات علمی منتشر کنید

تاریخ: 1399/10/21

بازدید: 1222

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مدرس

@ins

روز ملی صنعت چاپ و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/06/11

بازدید: 63

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

حروفات چاپ را تیپ و چون حکم کتابت را دارد، چاپخانه را تیپوگرافی یعنی نوشتن و کارگران را تیپوگراف می‌نامند.

مدرس

@ins

گزارش استنادی نشریات علمی-پژوهشی علوم پزشکی کشور در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی منتشر شد .

تاریخ: 1398/02/17

بازدید: 1300

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

گزارش استنادی نشریات علوم پزشکی

مدرس

@ins

نمایه مقالات جدیدترین شماره فصلنامه هیدرولیک نشر تابستان 1397 در بانک نشریات علمی SID

تاریخ: 1397/07/22

بازدید: 1537

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

روز خبرنگار و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/05/17

بازدید: 101

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

17 مرداد در تقویم ملی کشور، روز خبرنگار نام دارد.

مدرس

@ins