دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

برگزاری هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی توسط دانشگاه علم و فرهنگ

تاریخ: 1401/02/20

بازدید: 106

 | 


بررسی کتاب‌سنجی مقالات کنفرانس وب پژوهی توسط SID همزمان با برگزاری هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی در تاریخ‌های 21 و 22 اردیبهشت 1401 انجام شد.

بررسی کتاب‌سنجی مقالات کنفرانس وب پژوهی توسط SID همزمان با برگزاری هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی در تاریخ‌های 21 و 22 اردیبهشت 1401 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID، ایده‌ی وب پژوهی در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه علم و فرهنگ مطرح شد و مورد استقبال خوب دانشگاهیان قرار گرفت. با توجه به پیشرو بودن جهاددانشگاهی در پژوهش‌های کاربردی، این ایده با همراهی اندیشمندان و اساتید برجسته‌ی این حوزه در داخل و خارج از کشور همراه شد تا اینکه به برگزاری هشتمین دوره‌ی بین‌المللی خود رسید. این در حالی‌ست که هفت دوره‌ی قبلی آن نیز با موفقیت برگزار شده و مقالات آن در پایگاه‌های علمی معتبری مثل IEEE Xplore وSID نمایه شده است.

بررسی کتابسنجی مدارک علمی نمایه شده در کنفرانس وب پژوهی

نمودار 1، روند مدارک علمی فارسی همایش بین‌المللی وب پژوهی را نشان می‌دهد. بر این اساس، میانگین مدارک علمی منتشر شده در هر سال برابر با 36.71 است. بیشترین تعداد مدارک علمی مربوط به سال 1394 است.

نمودار 1. روند مدارک علمی فارسی همایش بین‌المللی وب پژوهی

نمودار 2، مقایسه روند مدارک علمی فارسی و انگلیسی همایش بین‌المللی وب پژوهی را نشان می‌دهد. بر این اساس،‌ بیشترین تعداد مدارک علمی انگلیسی و فارسی در سال ۲۰۱۹ نگارش شده است. در سال‌های ۲۰18، ۲۰19، ۲۰20 و ۲۰21 تعداد مدارک علمی انگلیسی بیشتر از فارسی بوده است.

نمودار  2. مقایسه روند مدارک علمی فارسی و انگلیسی همایش بین‌المللی وب پژوهی

کلمات کلیدی هر مدرک علمی، به طور خلاصه آنچه را که در مقاله ذکر شده را نشان می‌دهد و در واقع عصاره آن است. روند کلمات کلیدی در حوزه‌های مختلف علمی متفاوت است. برای مثال در حوزه موضوعی کامپیوتر، تغییرات سریع‌تر از حوزه موضوعی شیمی است.

براساس ابر کلمات کلیدی مدارک علمی فارسی کنفرانس وب پژوهی که با استفاده از ابزار مصورسازی ابر واژگان مرکز اطلاعات علمی رسم شده است، کلمات شبکه‌های اجتماعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بیشترین بسامد را در کلمات کلیدی مقالات 1401 داشته‌اند، در حالی که در سال1400، کلمات کلیدی اینترنت اشیا، بلاک‌چین و سیستم توصیه‌گر، در سال 1399، اینترنت اشیا، یادگیری ماشین و تحلیل احساس و در سال 1398 کلمات شبکه اجتماعی، پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین پربسامدترین کلمات کلیدی بوده‌اند.

ابر کلمات کلیدی 1401

ابر کلمات کلیدی 1400

ابر کلمات کلیدی 1399

ابر کلمات کلیدی 1398

براساس ابر کلمات کلیدی مدارک علمی انگلیسی کنفرانس وب پژوهی نیز کلمات کلیدی کلمات کلیدی deep learning، evaluation و clustering در سال ۲۰۲۲، deep learning، natural language processing و social media در سال ۲۰۲۱، کلمات deep learning، data mining  و internet of thing در سال ۲۰۲۰ و internet of things، sentiment analysis وmachine learning در سال ۲۰۱۹ پرتکرارترین کلمات کلیدی مدارک علمی انگلیسی کنفرانس وب پژوهی بوده اند. البته در سال 2022، به دلیل شیوع این بیماری در جهان، کلمه کلیدی Covid نیز جز کلمات کلیدی پرتکرار است.

ابر کلمات کلیدی 2022

ابر کلمات کلیدی 2021

ابر کلمات کلیدی 2020

ابر کلمات کلیدی 2019

منبع:

Thelwall, M. (2009). Introduction to webometrics: Quantitative web research for the social sciences. Synthesis lectures on information concepts, retrieval, and services1(1), 1-116.