دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

ریزالور : حسگر سنجش موقعیت

تاریخ: 1401/02/17

بازدید: 131

 | 


ماشینی هایی مثل ماشین های IPM و BLDC وجود دارند ، که با استفاده از اینورتر درایو می شوند . کاربرد این ماشین ها در صنعت است

ماشینی هایی مثل ماشین های IPM و BLDC وجود دارند ، که با استفاده از اینورتر درایو می شوند . کاربرد این ماشین ها در صنعت است . برای عملکرد بهتر این ماشین ها لازم است تا موقعیت محور گردان به طور دقیق تعیین شود . به دلیل اینکه استفاده از حسکرهای موقعیت بهتر از روش های بدون حس گر است ، پس استفاده از این روش ارجحیت دارد . از انواع حسگرهای سنجش موقعیت می توان به لیزری ، خازنی ، پیزوالکترونیک ، مقاومتی ، الکترواستاتیکی ، نوری ، مغناطیسی و سونار اشاره کرد . در این میان ، از ورش های نوری ، سونار و مغناطیسی استفاده بیشتری می شود .

متداول ترین حس گر هایی که از روش نوری و مغناطیسی استفاده می کنند ، انکدرهای نوری و ریزالورها هستند . در محیط آلوده که با تغییرات زیاد دمایی روبرو هستند ، ریزالورها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند .

انواع ریزالورها

یک : ریزالور ژنراتور سنکرون دو فازی

دو : ریزالور بدون جاروبک که خود به دو ریزالور یعنی ریزالور ترانسفورماتور گردان و ریزالور بدون جاروبک تقسیم می شوند . در ادامه اشکال مربوط به ریزالورها را می بینید .

ریزالور

ریزالور

وبینار ریزالور حسگر سنجش موقعیت

دکتر زهرا نصیری قیداری ، از دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در وبیناری به بررسی ریزالور حسگر سنجش موقعیت پرداخت . تخصص دکتر نصیری قیداری ، طراحی، تحلیل و نمونه سازی ماشینهای الکتریکی و حسگرهای الکترو مغناطیسی است . در ادامه می توانید فیلم مربوط به وبینار ریزالور حسگر سنجش موقعیت را ملاحظه کنید .

منبع:

نصیری قیداری، زهرا،1396،بررسی تاثیر شار نشتی ترانسفورماتور گردان روی موقعیت خروجی ریزالو رهای بدون جاروبک شار محوری.