دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

معرفی نشریات برتر کشور در حوزه‌ علوم پزشکی توسط SID/ مشخص شدن سه نشریه برتر به زبان فارسی

تاریخ: 1400/12/08

بازدید: 494

 | 


آخرین گزارش استنادی نشریات علمی - پژوهشی مصوب وزارت بهداشت SID-JCR (۲۰۲۰/۱۳۹۹) توسط مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی منتشر شد.

آخرین گزارش استنادی نشریات علمی - پژوهشی مصوب وزارت بهداشت SID-JCR (2020/1399) توسط مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)، دکتر فاطمه عظیم‌زاده رئیس این مرکز با اشاره به تحلیل نتایج این ارزیابی در سال‌های متوالی، بیان کرد: مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی از سال 1394 تاکنون هرساله نشریات علمی - پژوهشی وزارت بهداشت را ارزیابی نموده و نتایج به دست آمده را در اختیار جامعه علمی قرار داده است. در گزارش سال جاری نسبت به سال گذشته در همه شاخص‌ها شاهد ارتقاء و پیشرفت هستیم که نشان‌دهنده تلاش و پشتکار جامعه علمی در حوزه پزشکی است.
دکتر عظیم‌زاده در تحلیل گزارش استنادی مرکز افزود: بررسی میزان دانلود و بازدید مقالات در SID رابطه معناداری با تعداد استناد‌های مقاله دارد. بعلاوه مقایسه نتایج SID-JCR (2020/1398) و SID-JCR (2020/1399) نشان می‌دهد تعداد نشریات دارای شاخص تأثیر از 386 نشریه به 419 نشریه و تعداد نشریات دارای شاخص آنی از به 330 نشریه رسیده است؛ بنابراین سرعت استناددهی به مقالات نشریات داخلی در حوزه پزشکی افزایش یافته و می‌تواند نشان‌دهنده پی‌گیری جدی‌تر نتایج تحقیقات پژوهشگران توسط همکارانشان باشد. براساس این گزارش فقط 1 درصد از نشریات هستند که نتوانستند استنادی را به خود اختصاص دهند.
وی یادآور شد: باید به استناددهی کم پژوهشگران کشور به یکدیگر توجه کرد. برای ورود به این موضوع و تحلیل عمیق‌تر، لازم است مقایسه‌ای بین رفتار استنادی داخلی محققان با استناددهی در نشریات بین‌المللی صورت پذیرد. از سوی دیگر همان‌گونه که یکی از فلسفه‌های ایجاد و گسترش نشریات داخلی نیازهای داخل کشور بوده است، لازم است شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی بومی را گسترش داد تا میزان دستیابی به این هدف قابل ارزیابی باشد.
دکتر عظیم‌زاده اضافه کرد: دسته‌بندی نشریات به زیرگروه‌های تخصصی و رصد نحوه‌ی تعامل بین پژوهشگران و نیز افزایش سطح دسترسی مخاطبان به مقالات نشریات کشور، از دیگر فعالیت‌های قابل انجام در این راستا است.

ضمناً سه نشریه برتر که به زبان فارسی منتشر می‌شوند و در این گزارش نیز وجود دارند به زیر معرفی می‌گردند:
سالمند (رتبه 44)
روان پرستاری (رتبه 64)
سلامت کار ایران (رتبه 68)

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل این گزارش به نشانی https://www.sid.ir/jcr مراجعه کنند.