بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

قرارداد مدیر کنترل کیفیت از چه بخش‌های مهمی تشکیل شده است؟


نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت یکی از انواع قرارداد کار (روی لینک قبل بزنید) و قراردادی است که برای استفاده از نیرو و تخصص مدیران کنترل کیفیت منعقد می‌شود.

نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت یکی از انواع قرارداد کار (روی لینک قبل بزنید) و قراردادی است که برای استفاده از نیرو و تخصص مدیران کنترل کیفیت منعقد می‌شود. قرارداد حاضر، ماهیتی استخدامی دارد. بنابراین توجه به نکاتی در زمان تنظیم این قرارداد حائز اهمیت است. به همین ترتیب، در این مقاله تلاش داریم مهم‌ترین ابعاد قرارداد حاضر را مورد بررسی قرار دهیم و موارد قابل توجه در زمان تنظیم این قرارداد را بیان کنیم.

قرارداد مدیر کنترل کیفیت

منظور از مدیر کنترل کیفیت در فرم قرارداد مدیر کنترل کیفیت چه کسی است؟

مدیر کنترل کیفی شخصی است که بر کیفیت محصولات و خروجی‌های یک نهاد و تطابق آن‌ها با استانداردهای از پیش تعیین شده نظارت دارد. به بیانی دیگر مدیر کنترل کیفیت، با انجام بازرسی‌ها و ارزیابی‎ها، بر کیفیت فرایند تولید از صفر تا صد نظارت می‌کند. در این راستا، او قادر است که در صورت مشاهده ناهنجاری‌هایی در روند تولید، اقدامات لازم جهت توقف تولید و بررسی چالش‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

برخی از وظایف مهم مدیر کنترل کیفی، به شرح زیر است:

- آگاهی از اهداف کیفیتی نهاد مربوطه و تطبیق فعالیت‌ها در راستای تحقق آن‌ها؛

- برنامه‌ریزی در زمینه اهداف و چهارچوب‌های کیفیتی واحد کنترل کیفیت و ارائه آن به مدیریت ارشد؛

- تلاش مقتضی جهت تحقق استاندارهای کیفی تولیدات و ارائه گزارشات لازم به مدیریت ارشد؛

- نظارت بر فعالیت بازرسان در زمینه ارزیابی ورودی و خروجی‌ها.

با توجه به تعریف فوق، نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت، با چه اهدافی میان اشخاص تنظیم و منعقد می‌شود؟

همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، قرارداد حاضر از انواع قراردادهای استخدامی به حساب می‌آید. بنابراین هدف اصلی از انعقاد این قرارداد، استفاده از مهارت و تخصص مدیران کنترل کیفی در نهاد و ارگان‌های مختلف است. البته این قرارداد، برای کار مدیران کنترل کیفی، ضوابطی را در نظر می‌گیرد. به این معنا که فعالیت مدیران کنترل کیفی، باید در یک حوزه خاص و در یک بازه زمانی مشخص به اجرا گذاشته شود.

توجه داشته باشید که طرفین این قرارداد، به عنوان کارفرما و پذیرنده کار مورد خطاب قرار می‌گیرند. در این خصوص منظور از کارفرمایان، استخدام کنندگان مدیران کنترل کیفی و منظور از پذیرندگان کار، مدیران کنترل کیفیت است. به موجب انعقاد قرارداد استخدامی مدیر کنترل کیفیت کارگاهها و کارخانجات، تعهداتی بر هر یک از طرفین این قرارداد بار می‌شود. در مباحث آتی، مهم‌ترین این تعهدات را مورد اشاره قرار می‌دهیم.

ضرورت انعقاد نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت براساس استانداردهای قانون کار، ‌از کجا ناشی می‌شود؟

برای پاسخ به این سؤال، ابتدا ماهیت این قرارداد کار موقت (روی لینک قبل بزنید) را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در یک نگاه کلی،‌ فرم قرارداد مدیران کنترل کیفیت ،‌ ماهیت معینی دارد. به این معنا که در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، عنوان و احکام خاصی برای صحت و تنظیم این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، قانون کار، منبع اصلی تنظیم انواع قرارداد کار به حساب می‌آید. با توجه به حساسیت قراردادهای استخدامی،‌ تبعیت از شرایط مندرج در قانون کار، از مهم‌ترین مواردی است که باید مد نظر اشخاص قرار گیرد. به طوری که هر نوع سر پیچی از رعایت این شرایط، اعتبار قرارداد را خدشه دار خواهد کرد.

آیا نمونه شفاهی این قرارداد، از اعتبار لازم برخوردار است؟

بله. تحت ماده 7 قانون کار‌،‌ به دو نوع کتبی و شفاهی قراردادهای کار اشاره شده است. با استناد به این ماده، می‌توان بیان داشت که نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت به صورت شفاهی نیز از اعتبار یک قرارداد کتبی برخوردار است. اما مهم‌ترین تفاوت‌ این دو نوع قرارداد با یکدیگر در چیست؟ توجه داشته باشید که اگر چه اعتبار نمونه شفاهی این قرارداد با نمونه کتبی آن یکسان است، اما این دو نوع قرارداد در زمینه تضمینات با یکدیگر تفاوت خواهند داشت.

باید خاطرنشان کرد که قراردادهای کتبی، به عنوان یک سند قانونی و قابل استناد شناخته می‌شوند. زیرا قراردادهای کتبی، بر کلیه تعهدات و منافع طرفین تأکید خاص دارند و حدود روابط آن‌ها را به نحو مقتضی مشخص می‌سازند. این خاصیت قراردادهای کتبی باعث می‌شود که تعهدات طرفین به مرور زمان دچار تحریف و فراموش شدگی نشوند. از سوی دیگر، این موضوع سبب می‌شود که در مواقع بروز اختلافات، طرفین بتوانند به قرارداد خود استناد کنند. زیرا در این نوع قراردادها، امر اثبات حقوق و تعهدات، نسبت به اثبات حقوق و تعهدات در قراردادهای شفاهی آسان‌تر خواهند بود.

با عنایت به مزیت قراردادهای کتبی، ما نیز به شما توصیه اکید می‌کنیم که برای استخدام مدیر کنترل کیفی، حتماً نمونه کتبی فرم قرارداد کار مدیر کنترل کیفیت را مورد نظر قرار دهید.

آیا می‌توان برای نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت، شروطی را در زمینه محرمانگی و عدم رقابت در نظر گرفت؟

همانطور که بیان شد، این قرارداد ماهیتی معین دارد. بنابراین پیروی از شروط منحصر به فرد آن‌ها در زمان تنظیم ضروری است. اما در برخی از موارد، این امکان برای کارفرما و مدیر کنترل کیفی ایجاد می‌شود که برای این قرارداد، شرایطی را براساس اراده و توافق در نظر بگیرند. دو شرط محرمانگی و عدم رقابت، از این دست شروط هستند. شروط مزبور، برای تضمین حقوق و منافع کارفرما در متن قرارداد مورد پیش‌بینی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که برای در نظر گرفتن چنین شروطی،‌ رعایت اصول قانونی لازم خواهد بود.

با انعقاد فرم قرارداد مدیر کنترل کیفیت، چه تعهداتی بر مدیر کنترل کیفی بار خواهد شد؟

پس از انعقاد این قرارداد، مدیر کنترل کیفی متعهد می‌شود که در بازه‌های زمانی مورد توافق، در محل کار خود حاضر شود و تعهدات قراردادی خود را به اجرا گذارد. در این میان مدیر کنترل کیفی، علاوه بر شرح وظایفی تخصصی خود، دارای شرح وظایف عمومی خواهد بود. به این معنا که ممکن است کارفرما، اجرای اموری را از مدیر در خواست کند. در این راستا، اجرای این امور نیز تحت تکالیف مدیر قرار خواهد گرفت.

از دیگر تعهدات مدیر کنترل کیفی در قرارداد استخدامی مدیر کنترل کیفیت، انجام تعهدات خود به صورت انفرادی است. به این معنا که او موظف است تعهداتش را شخصاً خودش انجام دهد. بنابراین واگذاری اجرای تعهدات مدیر به اشخاص دیگر، با تعهدات او به موجب این قرارداد مغایرت دارد. علاوه بر آن، مدیر کنترل کیفی متعهد است که آیین نامه‌های اجرایی محل کار خود را رعایت کند. در نهایت این که مدیر وظیفه دارد اصول امانت داری را در خصوص کار خود و نیز در خصوص کلیه امکاناتی که برای کار در اختیارش قرار می‌گیرد رعایت کند. در غیر این صورت، مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم رعایت این اصل، بر عهده مدیر خواهد بود.

در مقابل مدیر کنترل کیفی، کارفرما چه تعهداتی را بر عهده خواهد داشت؟

اولین و مهم‌ترین تعهد کارفرما در نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت،‌ پرداخت حقی‌السعی مدیر کنترل کیفیت است. مطابق با ماده 34 قانون کار، حقی‌السعی شامل کلیه دریافتی‌های مدیر از جمله مزد یـا حقوق، کمک عائله‌ مندی، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، هزینه‌های مربوط به مسکن، سود سالانه، پاداش افزایش تولید، خواروبار و نظایر آن می‌شود. علاوه بر آن، کارفرما موظف است که حق بیمه مدیر را بر اساس قانون تأمین اجتماعی پرداخت کند. عدم عمل به تعهد اخیر، کارفرما را مکلف به پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد کرد.

از سوی دیگر،‌ کارفرما مسئولیت کلیه اقدامات نمایندگان خود را در برابر مدیر بر عهده خواهد داشت. همچنین کارفرما باید کلیه استاندارهای قانونی را برای کار مدیر لحاظ کند. بنابراین او قادر نخواهد بود که ساعات کاری مدیر را به بیش از 8 ساعت در شبانه روز افزایش دهد.

نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت ، بر کدام جوانب استخدام مدیر کنترل کیفیت نظارت دارد؟

در این قسمت،‌ تلاش داریم که مهم‌ترین بخش‌های این قرارداد را مورد بررسی قرار دهیم.

مشخصات هویتی طرفین

قسمت ابتدایی فرم قرارداد کار مدیر کنترل کیفیت، با تأکید بر مشخصات شناسایی کارفرما و مدیر کنترل کیفی آغاز می‌شود. توجه داشته باشید که این اطلاعات، باید براساس نوع شخصیت طرفین قید شود. این مسئله در خصوص کارفرما قابل اهمیت است. زیرا در قراردادهای کار، کارفرما می‌تواند به عنوان شخصی حقیقی یا حقوقی واقع شود. در صورتی که پذیرندگان کار، تنها اشخاص حقیقی هستند. به طور کلی، مشخصات طرفین حقیقی شامل مواردی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی،‌ آدرس و شماره تلفن و مشخصات طرفین حقوقی شامل نام شخص، نام نماینده، کد اقتصادی، شماره ثبتی، ‌آدرس و شماره تلفن می‌شود.

نوع قرارداد

تعیین نوع قرارداد، از لحاظ دائمی یا موقتی بودن آن دارای اهمیت است. به عبارت دیگر اگر شما به این موضوع در قرارداد استخدامی مدیر کنترل کیفیت کارگاهها و کارخانجات اشاره نکنید، قرارداد شما به عنوان یک قرارداد دائمی تلقی می‌شود. بنابراین علاوه بر تأکید بر ماهیت دائمی یا موقتی این قرارداد، در صورت موقتی بودن، ‌بازه زمانی لازم را در متن قرارداد قید کنید. ضمن اینکه شما می‌توانید این قرارداد را به صورت قرارداد کار ساعتی (روی لینک قبل بزنید) تنظیم کنید.

موضوع قرارداد

در قسمت موضوع نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفی ، چهارچوب کلی و هدف از انعقاد قرارداد مورد اشاره قرار می‌گیرد. اشاره به این موضوع از آن جا اهمیت دارد که هر نوع ابهام در موضوع، قرارداد را با مشکل روبر می‌کند.

حقی‌السعی و ساعات کاری مدیر کنترل کیفیت

حقی‌السعی و ساعات کاری، از دیگر قسمت‌های اساسی این قرارداد به حساب می‌آید. شما باید در زمان تنظیم این بخش‌ از فرم قرارداد مدیران کنترل کیفیت، کلیه احکام مندرج در قانون کار را مورد توجه قرار دهید.

در زمان تنظیم نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفیت، چه مواردی را باید مدنظر قرار داد؟

- شرایط صحت نمونه قرارداد مدیر کنترل کیفی را مورد توجه قرار دهید. به طور کلی، منظور از شرایط صحت قرارداد، شرایطی است که در اعتبار پیدا کردن قرارداد و آثار آن نقش اساسی دارد. در این زمینه، توجه به مشروعیت جهت قرارداد لازم است. به این صورت که شما باید این قرارداد را به نوعی تنظیم کنید که با اصول قانونی و شرعی در مغایرت نباشد.

- برای جلوگیری از تأخیر کارفرما و مدیر کنترل کیفی در اجرای تعهداتشان، ضمانت اجراهایی را برای قرارداد استخدامی مدیر کنترل کیفیت در نظر بگیرید. ضمانت اجراها معمولاً در قالب جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شوند. به این حالت که در صورت تأخیر طرفین در اجرای وظایفشان، آن‌ها ملزم به پرداخت وجه مقرر در قرارداد خواهند شد. البته برای جبران خسارات احتمالی و تضمینات بیشتر، کارفرما می‌توانید اسنادی را همانند چک یا سفته از مدیر کنترل کیفی دریافت کند. بنابراین اگر از اعمال مدیر، خساراتی به کارفرما وارد شود، این امکان برای کارفرما فراهم است که خسارات خود را از محل این اسناد جبران کند.

پست های مرتبط

تأثیر ریپورتاژ بر برندینگ

تاریخ: 1400/05/05

بازدید: 3052

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

در این مجال قصد داریم که ضمن بازتعریف برخی واژه‌ها به اهمیت فناوری اطلاعات و تبلیغات در بستر وب بپردازیم.

مدرس

@ins