بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دلزدگی زناشویی چیست ؟


دلزدگی زناشویی یا حالت دردناکی از فرسودگی عاطفی و روانی است . دلزدگی ، زوجینی را که توقع دارند عشق و ازدواج به زندگی شان معنا ببخشد را متاثر می کند .

دلزدگی زناشویی یا Couple burnout حالت دردناکی از فرسودگی عاطفی و روانی است . دلزدگی ، زوجینی را که توقع دارند عشق و ازدواج به زندگی شان معنا ببخشد را متاثر می کند . دلزدگی هنگامی بروز می کند که زوجین متوجه می شوند که علیرغم، تمام تلاش ها، رابطه شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد . اختلاف و دلزدگی زناشویی بین زوجین ، می تواند بر حالت روانی ، ذهنی و جسمی زوجین ، اثر منفی بگذارد. اما زنان به دلیل شرایط و ذات خاصی که دارند، بیشتر متاثر می شوند .

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

در نتیجه ، هنگامی که زوجین با یکدیگر در روابط صمیمانه ادغام می شوند، هر کدام رویاها وانتظاراتی از رابطه دارند . هنگامی که این رویاها و انتظارات با تنبیه و تجارب استرس زا جایگزین می شوند، ازدواج و رابطه دچار زیان شده وسرانجام با دلزدگی پایان می یابد . دلزدگی زناشویی به عدم احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر است . رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود . در واقع ، دلزدگی در رابطه زوجی ، به معنای نگرش منفی و غیر لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند. به عبارت دیگر ، مفهوم دلزدگی زناشویی مفهومی ایستا و ثابت نیست و اکثر زوج ها در زندگی مشترک خود، تغییرات جزئی را در میزان رضایت مندی تجربه می کنند و در نتیجه آن همواره ناگزیرند خود را فعالانه با جنبه های گوناگون و تغییر پذیر فیزیکی ، اجتماعی و روانی محیط خود سازگار کنند . در این پست به بررسی مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی بر اساس پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، خواهیم پرداخت .

بررسی مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی

در تاریخ 20 دی 1400، کلمه دلزدگی زناشویی در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جستجو و تعداد 26 مدرک علمی در دوره زمانی 1395 تا 1400 بازیابی شد.

شکل 1، کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی را نشان می‌دهد. بر این اساس، دل زدگی زناشویی، صمیمیت زناشویی و رضایت زناشویی به ترتیب کلماتی هستند که بیشترین بسامد را در میان مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی را داشته‌اند.

 دلزدگی زناشویی

 

شکل 1. کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی

جدول 1، مجلاتی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی منتشر کرده‌اند. بر این اساس، زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، مجله علوم روانشناختی و روشها و مدلهای روان شناختی، مجلاتی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی را منتشر کرده‌اند.

جدول 1. مجلاتی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با دلزدگی زناشویی را منتشر کرده‌اند.

مجله

تعداد مدارک علمی

زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)

5

مجله علوم روانشناختی

2

روشها و مدلهای روان شناختی

2

 

 

نتیجه گیری

بررسی مدارک علمی مربتط با دلزدگی زناشویی نشان داد که تهران و تبریز جامعه آماری بالاتری نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند و بیشتر مدارک علمی مرتبط با این موضوع مربوط به این دو استان هستند. در دلزدگی زناشویی، زنان بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از راه حل‌های دلزدگی زناشویی میتوان به زوج درمانی و مشاوره اشاره کرد.

منابع

اکبری، ن.، و سامانی، س. (1397). پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس بدکارکردی های جنسی در زنان شهر شیراز. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان), 9(2 (مسلسل 34) ), 19-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361254

ایدلخانی، ش.، و حیدری، ح.، و داوودی، ح.، و زارع بهرام آبادی، م. (1397). مقایسه اثربخشی آموزش روش چند سطحی فلدمن و مهارت های صمیمانه (PAIRS) بر صمیمت جنسی زنان دچار دلزدگی زناشویی. مجله علوم روانشناختی, 17(72 ), 937-944. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480851

پست های مرتبط

معرفی کنفرانس‌های علمی پیش رو در جهان

تاریخ: 1397/12/14

بازدید: 1165

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کنفرانس های بین المللی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله علل كاهش سطح آب درياچه اروميه

تاریخ: 1397/12/15

بازدید: 1449

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله علمی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله تاثیر فناوری های فضایی بر اقتصاد جهانی و تحولات استراتژیک

تاریخ: 1397/11/14

بازدید: 861

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

باز خوانی مقاله به مناسبت روز ملی

مدرس

@ins

زمینه تعلیم و تربیت

تاریخ: 1401/03/08

بازدید: 493

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

نیاز به تعلیم و تربیت درانسان‌ها موضوعی طبیعی است و برای به فعل درآوردن سرشت بالقوه افراد به بالفعل نیاز به تعلیم و تربیت هستیم .

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله پویایی شناسی انقلاب اسلامی ایران

تاریخ: 1397/11/23

بازدید: 881

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقالات علمی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله نقش عوامل قانونی و تشكیلاتی، مدیریت منابع و گروههای اجتماعی در تخریب منابع طبیعی تجدید پذیر

تاریخ: 1397/12/15

بازدید: 1068

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله علمی

مدرس

@ins

نتایج یک مطالعه گسترده جهانی نشان داد: افزایش سرطان های وابسته به سبک زندگی ناسالم

تاریخ: 1397/11/15

بازدید: 681

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

ارتباط مستقیم سبک زندگی ناسالم با گسترش سرطانها

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله ریخت شناسی منظومه گل و نوروز خواجوی کرمانی، بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ

تاریخ: 1397/10/17

بازدید: 760

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روز ملی بزرگداشت خواجوی کرمانی

مدرس

@ins

ارتباط سئو با رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس

تاریخ: 1401/04/28

بازدید: 102

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یکی از موضوعات مهمی که این روزها در محافل دانشگاهی و پژوهشی مطرح است، رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی است.

مدرس

@ins

معایب و مزایای دورکاری

تاریخ: 1401/01/21

بازدید: 382

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

دورکاری عبارت است از انجام کار از راه دور . مفهوم دورکاری به انعطاف پذیری در کار اشاره دارد . دورکاری یعنی کارمند وظایف و مسئولیت های خود را خارج از محل کار انجام دهد .

مدرس

@ins