بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مهم ترین مقالات علمی در مورد سرطان سینه


سرطان سینه ، سرطانی است که در سلول های سینه ایجاد می شود. بعد از سرطان پوست ، سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان آمریکایی است .

سرطان سینه چیست

سرطان سینه یا سرطان پستان ، سرطانی است که در سلول های سینه ایجاد می شود. بعد از سرطان پوست ، سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان آمریکایی است . سرطان سینه می تواند هم در زنان و مردان به وجود بیاید اما در میان زنان شایع تر است. به دلیل آگاهی زنان از سرطان سینه و همچنین تحقیقات انجام شده در رابطه با سرطان سینه باعث شده تا تشخیص و درمان این بیماری سریع تر انجام شود و میزان بهبود یافتگی از بیماری سرطان سینه افزایش یافته و تعداد مرگ و میرهای ناشی از سرطان سینه در حال کاهش است . غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان سینه می تواند به بیمار کمک کند .

معاینه رایگان بانوان برای تشخیص به موقع سرطان سینه

در این پست ، به بررسی روند مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه ، معرفی موضوعات به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه ، معرفی کشورها و موسسات ، منابع و نویسندگانی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند ، جدیدترین کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه و در آخر مهم ترین مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه معرفی خواهد شد.

سرطان سینه

بررسی مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه

در تاریخ 24 شهریور 1400، کلمه breast cancer در پایگاه اسکوپوس به صورت دقیق جستجو و تعداد 473801 مدرک علمی بازیابی شد. نمودار 23، روند مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را نشان می‌دهد. بر این اساس، اولین مدرک علمی مرتبط با سرطان سینه در سال 1880 منتشر و بیشترین تعداد مدارک علمی نیز در سال 2020 با تعداد 30545 مدرک علمی منتشر شده است. همچنین، تعداد مدارک علمی منتشر شده در سال 2021 برابر با 2326 است.

روند مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه

نمودار 1. روند مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه

نمودار 24، موضوعات به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را نشان می‌دهد. بر این اساس، موضوعات مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه بیشتر مربوط به موضوعات پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی و فارماکولوژی، سم شناسی و داروسازی هستند.

موضوعات به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه

نمودار 2. موضوعات به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه

نمودار 3، کشورهایی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه منتشر کرده‌اند. بر این اساس، ایالات متحده آمریکا، چین و انگلستان به ترتیب با انتشار 159755، 47093 و 36652 تعداد مدرک علمی، کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه منتشر کرده‌اند. ایران نیز با انتشار 7136 مدرک علمی در جایگاه شانزدهم قرار گرفته است.

کشورهایی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده اند.

نمودار 3. کشورهایی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند.

جدول 1، موسساتی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه منتشر کرده‌اند. بر این اساس، University of Texas MD Anderson Cancer Center، Harvard Medical School و National Cancer Institute NCI به ترتیب با انتشار 9429، 7460 و 6927 تعداد مدرک علمی، موسساتی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند. همچنین Inserm از کشور فرانسه نیز در جمع ده موسسه که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند، گفتنی است که کشور فرانسه چهارمین کشور مبتلا به سرطان سینه در جهان است[1].

جدول 1.  موسساتی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند.

موسسه

تعداد مدارک علمی

درباره

کشور

University of Texas MD Anderson Cancer Center

9429

از معتبرترین مراکز تحقیقاتی سرطان

آمریکا

Harvard Medical School

7460

یکی از معتبرترین و مشهورترین مدرسه‌های پزشکی در جهان است.

آمریکا

National Cancer Institute NCI

6927

رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم زیستی-پزشکی از جمله تحقیقات مرتبط با سرطان

آمریکا

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

5687

مرکز تحقیقاتی درمان سرطان

آمریکا

University of Toronto

5438

یکی از معتبرترین مراکز آموزشی-تحقیقاتی در آمریکای شمالی است

کانادا

Inserm

4943

موسسه ملی بهداشت و تحقیقات فرانسه

فرانسه

Dana-Farber Cancer Institute

4681

موسسه جامع درمان و تحقیقات سرطان در بوستون

آمریکا

National Institutes of Health NIH

4273

رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم زیستی-پزشکی

آمریکا

University of California, San Francisco

3935

از معتبرترین دانشگاه‌های علوم پزشکی آمریکا و جهان

آمریکا

Brigham and Women's Hospital

3863

بیمارستان آموزشی در هاروارد

آمریکا

 

جدول 2، منابعی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه منتشر کرده‌اند. بر این اساس، Breast Cancer Research And Treatment، Cancer Research و Journal Of Clinical Oncology به ترتیب با انتشار 10153، 5797 و 5078 مدرک علمی، منابعی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند. ده درصد از مدرک علمی در این ده منبع منتشر شده‌اند.

جدول 2. منابعی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند.

مجله

تعداد مدارک علمی

SJR

Breast Cancer Research And Treatment

10153

1.908

Cancer Research

5797

4.103

Journal Of Clinical Oncology

5078

10.482

Cancer

4726

3.052

Plos One

4717

0.99

British Journal Of Cancer

4242

2.833

International Journal Of Cancer

3654

2.475

Journal Of The National Cancer Institute

3649

5.797

Oncotarget

3312

1.373

Anticancer Research

3259

0.735

 

 

جدول 3، نویسندگانی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه منتشر کرده‌اند. بر این اساس، Hortobagyi, G.N، Dowsett, M و Ellis, I.O به ترتیب با انتشار 1002، 635 و 596 مدرک علمی، نویسندگانی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند.

 

جدول 3. نویسندگانی که بیشترین تعداد مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را منتشر کرده‌اند.

نویسنده

تعداد مدرک علمی

وابستگی سازمانی

Hortobagyi, G.N.

1002

University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, United States

Dowsett, M.

635

The Institute of Cancer Research, London, London, United Kingdom

Ellis, I.O.

596

Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham, United Kingdom

Goldhirsch, A.

580

Istituto Europeo di Oncologia, Milan, Italy

Narod, S.A.

546

University of Toronto, Toronto, Canada

Fasching, P.A.

506

Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany

Howell, A.

481

The University of Manchester, Manchester, United Kingdom

Beckmann, M.W.

466

Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany

Hopper, J.L.

466

Melbourne School of Population and Global Health, Melbourne, Australia

Buzdar, A.U.

465

University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, United States

 

 

جدول 4، مهم ترین مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را نشان می‌دهد.

جدول 4. مدارک علمی پر استناد مرتبط با سرطان سینه

نویسندگان

عنوان

سال

منبع

تعداد استنادات

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R.L., Torre, L.A., Jemal, A.

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries

2018

CA Cancer Journal for Clinicians

32957

Higgins, J.P.T., Thompson, S.G., Deeks, J.J., Altman, D.G.

Measuring inconsistency in meta-analyses

2003

British Medical Journal

32566

Jemal, A., Bray, F., Center, M.M., Ferlay, J., Ward, E., Forman, D.

Global cancer statistics

2011

CA Cancer Journal for Clinicians

28940

Torre, L.A., Bray, F., Siegel, R.L., Ferlay, J., Lortet-Tieulent, J., Jemal, A.

Global cancer statistics, 2012

2015

CA Cancer Journal for Clinicians

21294

Ferlay, J., Soerjomataram, I., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D., Bray, F.

Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012

2015

International Journal of Cancer

18600

Parkin, D.M., Bray, F., Ferlay, J., Pisani, P.

Global cancer statistics, 2002

2005

Ca-A Cancer Journal for Clinicians

16831

Rossouw, J.E., Anderson, G.L., Prentice, R.L., LaCroix, A.Z., Kooperberg, C., Stefanick, M.L., Jackson, R.D., Beresford, S.A.A., Howard, B.V., Johnson, K.C., Kotchen, J.M., Ockene, J.

Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: Principal results from the women's health initiative randomized controlled trial

2002

Journal of the American Medical Association

13144

Ferlay, J., Shin, H.-R., Bray, F., Forman, D., Mathers, C., Parkin, D.M.

Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008

2010

International Journal of Cancer

12940

Jemal, A., Siegel, R., Xu, J., Ward, E.

Cancer statistics, 2010

2010

CA Cancer Journal for Clinicians

12051

Siegel, R., Naishadham, D., Jemal, A.

Cancer statistics, 2013

2013

CA Cancer Journal for Clinicians

11089

 

 

شکل 1، جدیدترین کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه را نشان می‌دهد. هر دایره نشان دهنده یک کلمه کلیدی است و اندازه دایره بسامد کلمه کلیدی را نشان می‌دهد. بر این اساس، cancer، prognosis و triple-negative breast cancer پرتکرارترین کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه هستند. خوشه اول با رنگ قرمز مرتبط با موضوعات درمان سرطان سینه و کووید 19، خوشه دوم با رنگ سبز بیشتر مربوط به موضوعات اگزوزوم و سمیت سلولی، خوشه سوم با رنگ آبی پررنگ مربوط به موضوعات سرطان سینه و Neoadjuvant therapy، خوشه چهارم با رنگ زرد مربوط به موضوعات متاستاز و آپوپتوز، خوشه پنجم با رنگ بنفش نشانگر زیستی و مقاومت دارویی، خوشه ششم با رنگ آبی پررنگ بیشتر مربوط به پرتودرمانی، خوشه هفتم با رنگ نارنجی بیشتر مربوط به موضوع ریزمحیط تومور، خوشه هشتم با رنگ قهوه‌ای بیشتر مربوط به موضوعات سرطان پروستات و brca2، خوشه نهم با رنگ یاسی بیشتر مربوط به موضوع triple-negative breast cancer، خوشه دهم با رنگ بنفش کمرنگ مربوط به موضوع prognosis، خوشه یازدهم با رنگ سبز کمرنگ بیشتر مربوط به فراتحلیل و خوشه دوازدهم با رنگ نیلی مربوط به موضوع STAT3 هستند.

شبکه کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه

شکل 1. شبکه کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با سرطان سینه

 


[1] https://www.wcrf.org/dietandcancer/breast-cancer-statistics

پست های مرتبط

ماهواره تحقیقات زیست‌محیطی SMAP

تاریخ: 1401/03/23

بازدید: 243

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

رطوبت موجود در خاک ، به طور غیر مستقیم بر ما و زندگی مان تاثیر می گذارد. مشاهدات SMAP ، به این موضوع می‌پردازد که کدام مناطقی از زمین سردتر و یا گرم تر شده است.

مدرس

@ins

جدیدترین موضوعات رشته روان‌شناسی

تاریخ: 1399/12/05

بازدید: 15568

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خطوط اصلی پژوهش در روانشناسی

مدرس

@ins

بحران دسترسی آزاد به مقالات

تاریخ: 1398/10/29

بازدید: 2132

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

A Crisis in “Open Access”: Should Communication Scholarly Outputs Take 77 Years to Become Open Access?

مدرس

@ins

ناباروری چیست ؟ مهم ترین مقالات علمی در مورد درمان ناباروری

تاریخ: 1400/07/28

بازدید: 355

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

ناباروری ، به ناتوانی فرد، حیوان یا گیاه در تولید مثل با روش های طبیعی گفته می شود.

مدرس

@ins

100 مقاله پراستناد مرتبط با تصویرسازی تشدید مغناطیسی(MRI)

تاریخ: 1397/06/26

بازدید: 1233

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Magnetic resonance imaging

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی

تاریخ: 1400/09/17

بازدید: 554

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

طب بازساختی یکی از مهم ترین مباحث زیست فناوری است .

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد ژن درمانی

تاریخ: 1400/08/13

بازدید: 649

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

در این پست به بررسی روند علمی مدارک علمی در مورد ژن درمانی می پردازیم . ژن درمانی تکنيکي است که از ژن ها براي درمان يا پيشگيري بيماري ها استفاده مي کند. ژن درمانی از  روش‌های درمانی است که با کمک  آن به ترمیم و رفع عیب ژن می پردازد و بیماری را درمان می کنند.

مدرس

@ins

جدیدترین عناوین مدارک علمی مرتبط با "علوم سلامت"

تاریخ: 1397/08/28

بازدید: 564

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کلمات کلیدی علوم سلامت

مدرس

@ins

سلول بنیادی چیست

تاریخ: 1400/08/26

بازدید: 2615

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سلول بنیادی، به سلول گفته می شود که دارای دو ویژگی است : اول ،  سلول قابلیت تکثیر داشته باشد ، به این معنی که قادر به انجام تقسیمات میتوز به منظور حفظ جمعیت خود باشند و دوم اینکه بتواند به سلول های مختلف تمایز پیدا کند .

مدرس

@ins