بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

رسم نقشه کتابسنجی


ترسیم نقشه علم

نقشه های علمی یا نقشه های کتابسنجی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه موضوعی کتابسنجی هستند. این نقشه ها نشان می دهند که چگونه موضوعات، نویسندگان، کشورها و مدارک علمی به یکدیگر مرتبط هستند. استفاده از نقشه های کتابسنجی، برای تعیین حدود حوزه های موضوعی و شناسایی ساختار و تکامل آن به کار می رود. همچنین از نقشه های کتابسنجی برای تجزیه و تحلیل داده های علمی و کشف الگوی پنهان استفاده می شود. 

یکی از ابزارهای ترسیم نقشه کتابسنجی نرم افزار Vosviewer است. یکی از مشکلات برای استفاده از این نرم افزار ساخت فایل تزاروس است. فایل تزاروس، فایلی است که به شما امکان جایگزینی کلمات مختلف را می دهد، همچنین با استفاده از این فایل می توانید کلمات جمع را با کلمات مفرد جایگزین کنید تا نقشه بهتری ترسیم کنید. در ادامه با ساخت فایل تزاروس در این نرم افزار آشنا می شویم.

 

منبع:

[1]        M. J. Cobo, A. G. López-Herrera, E. Herrera-Viedma, and F. Herrera, "SciMAT: A new science mapping analysis software tool," Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 63, no. 8, pp. 1609-1630, 2012, doi: https://doi.org/10.1002/asi.22688.

پست های مرتبط

ابزار مصور سازی سای ‌مگو

تاریخ: 1400/07/20

بازدید: 1588

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مصور سازی اطلاعات ، امکان مصور سازی داده ها را فراهم می کند. هدف از مصور سازی شناخت الگوهای نهان داده است . مصور سازی داده ها ، امکان نمایش ساختار تحقیق در حوزه‌های مختلف و زیر حوزه‌های علوم را شفاف‌تر از جداول آماری، به همراه تمام ارتباط ایجاد شده میان واحدهای تحلیل فراهم می‌کند . برای مصور سازی داده های کتابسنجی ، ابزارهای مختلفی مثل Vos viewer , scimat, sci2 و غیره وجود دارد .

مدرس

@ins