بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

چگونه 10 مهره را در سه ظرف به صورت فرد تقسیم کنیم


استعداد تحصیلی

سوالات استعداد تحصیلی در آزمون دکتری هر رشته ای وجود دارد. در این پست یک سوال استعداد تحصیلی به همراه پاسخ آن مطرح می شود.

ده گوی داریم که می خواهیم طوری آنها را در سه ظرف قرار دهیم که در هر ظرف، عدد فردی گوی قرار بگیرد و جمع آن برابر با ده شود، چگونه؟

نکته: گوی ها باید به صورت کامل قرار بگیرند.

برای ملاحظه جواب کلیک کنید.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید

پست های مرتبط

مساله ستاره‌ها و حائل‌ها

تاریخ: 1399/12/16

بازدید: 1838

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

combinatorics Stars and bars

مدرس

@ins

مصورسازی هم آیندی کلیدواژگان

تاریخ: 1400/02/31

بازدید: 1834

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کشف دانش از طریق تجزیه و تحلیل هم رخدادی واژگان

مدرس

@ins