بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

بررسی تحلیلی موضوع رسانه یا روابط عمومی به مناسبت روز جهانی ارتباطات


به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)، به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی 10 عنوان مقاله پربازدید نمایه شده در این پایگاه و همچنین 10 نشریه با بیشترین تعداد عنوان مقاله با کلیدواژه‌های "رسانه" یا "روابط عمومی" معرفی شد.

جدول 1 نشان‌دهنده‌ی کل دانلود مقالات در بازه هزارروزه با کلیدواژه‌های "رسانه" یا "روابط عمومی" به تعداد 340هزارو967 عنوان مقاله است؛ که از این میان مقاله‌های "بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان" در نشریه "مدیریت بازاریابی" با تعداد 24هزارو916، "واکاوی نقش عوامل زمینه ای (خانواده و همسالان، مدرسه و رسانه) در نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان، یک مطالعه کیفی" در نشریه "تحقیقات کیفی در علوم سلامت" با تعداد 9هزارو311 و "بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها" در نشریه "مطالعات رسانه ای" با تعداد 6هزارو662 دانلود در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

جدول 1 بیشترین دانلود مقاله‌ با کلیدواژه "رسانه" یا "روابط عمومی" در بازه هزارروزه

ردیف

تعداد دانلود

عنوان مقاله

عنوان نشریه

1

24.916

بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان

مدیریت بازاریابی

2

9.311

واکاوی نقش عوامل زمینه ای (خانواده و همسالان، مدرسه و رسانه) در نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان، یک مطالعه کیفی

تحقیقات کیفی در علوم سلامت

3

6.662

بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها

مطالعات رسانه ای

4

6.134

اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

مطالعات رسانه ای

5

3.319

رسانه و فرهنگ سازی

تحقیقات فرهنگی ایران

6

2.648

استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در تدریس

راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)

7

2.608

بررسی نقش و تاثیر رسانه های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

8

2.469

بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

مطالعات رسانه ای

9

2.405

تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه ی دهم بر اساس آموزش سواد رسانه ای

تفکر و کودک

10

2.233

رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک؛ سرمایه گذاری بر اذهان در قرن 21

کتاب مهر

 

 جدول 2 مقاله‌های پربازدید با کلیدواژه‌های "رسانه" یا "روابط عمومی" را نشان می‌دهد که عنوان مقاله‌های "اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم" در نشریه "مطالعات رسانه ای" با تعداد 28هزارو18، "استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در تدریس" در نشریه "راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)" با تعداد 8هزارو698 و "رسانه و فرهنگ سازی" در نشریه "تحقیقات فرهنگی ایران" با تعداد 7هزارو661 بازدید در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

جدول 2 مقاله‌های پربازدید با کلیدواژه "رسانه" یا "روابط عمومی" در بازه هزارروزه

ردیف

تعداد بازدید

عنوان مقاله

عنوان نشریه

1

28.018

اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

مطالعات رسانه ای

2

8.698

استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در تدریس

راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)

3

7.661

رسانه و فرهنگ سازی

تحقیقات فرهنگی ایران

4

6.895

رسانه های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش ها

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

5

6.800

بررسی نقش و تاثیر رسانه های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

6

5.759

بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی سواری

مدیریت بازاریابی

7

4.567

تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه ی دهم بر اساس آموزش سواد رسانه ای

تفکر و کودک

8

4.399

آموزش به شیوه چندرسانه ای

راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)

9

4.203

بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن

نوآوری های آموزشی

10

4.026

رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک؛ سرمایه گذاری بر اذهان در قرن 21

کتاب مهر

 

جدول 3 نشریات دارای بیشترین مقاله با کلیدواژه "رسانه" یا "روابط عمومی" را نشان می‌دهد که نشریه‌های "مطالعات رسانه ای" با تعداد 111، "پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)" با تعداد 107 و "مطالعات رسانه های نوین" با تعداد 53 مقاله مرتبط در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

جدول 3 نشریات دارای بیشترین مقاله با کلیدواژه "رسانه" یا "روابط عمومی" در بازه هزارروزه

ردیف

تعداد مقاله

عنوان نشریه

1

111

مطالعات رسانه ای

2

107

پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)

3

53

مطالعات رسانه های نوین

4

43

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

5

35

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

6

34

پژوهش و سنجش

7

34

مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)

8

31

جهانی رسانه

9

17

تحقیقات فرهنگی ایران

10

16

دین و ارتباطات

 

در این گزارش تعداد کل بازدید از مقالات پایگاه SID با کلیدواژه "رسانه" یا "روابط عمومی" در سال‌های 2018 تا 2021، 787هزارو515 عنوان است؛ که تعداد 151هزارو132 عنوان در سال 2018، 227هزارو509 عنوان در سال 2019، 265هزارو760 عنوان در سال 2020 و 140هزارو114 عنوان مربوط به 5ماه اول سال 2021 است.

همچنین با بررسی برخی موضوعات مرتبط با ارتباطات و روابط عمومی در سامانه Depth.sid.ir که سامانه‌ای برای استخراج دانش از مقالات علمی است، به نتایج زیر دست یافتیم. در هریک از این نمودارها کلیدواژه‌های مرتبط با موضوعات یادشده نمایش داده شده است. لازم به ذکر است بزرگی دایره‌ی‌ مربوط به هر کلیدواژه نشان‌دهنده‌ی میزان ارتباط بیشتر آن با موضوع است.

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "ارتباطات"

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "روابط عمومی"

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "رسانه"

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "اطلاع‌رسانی"

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "تبلیغات"

پست های مرتبط

روز جهانی ناشنوایان و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/07/07

بازدید: 1030

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

آستانه شنوایی 20 دسی بل است و به فردی که با دو گوش خود کمتر از این مقدار بشنود، ناشنوا یا کم‌شنوا گفته می‌شود.

مدرس

@ins

روز روانشناس و مشاوره و بازخوانی مقالات در SID

تاریخ: 1401/02/09

بازدید: 1348

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روان شناسی، علم مطالعه ذهن و رفتار است. روان شناسی رشته‌ای چندوجهی است که شامل زیر شاخه‌هایی مثل توسعه انسانی، ورزش، سلامت، پزشکی، رفتار اجتماعی و فرآیندهای شناختی است.

مدرس

@ins

به مناسبت روز جهانی گردشگری مدارک علمی مرتبط با جهانگردی در پایگاه وب‌آوساینس بررسی و منتشر شد .

تاریخ: 1397/07/04

بازدید: 1670

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رویداد جهانی

مدرس

@ins

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/08/16

بازدید: 3895

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع علم ، توسعه و ترویج علم معرفی شدند.

مدرس

@ins

سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) نورانی ترین پیوند هستی گرامی باد

تاریخ: 1397/05/22

بازدید: 1996

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رویداد

مدرس

@ins

هفته دفاع مقدس، گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی گرامی باد

تاریخ: 1397/07/02

بازدید: 3262

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مناسبت ملی

مدرس

@ins

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و بازخوانی مقالات مرتبط در SID

تاریخ: 1401/02/18

بازدید: 1929

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر همه ساله در 8 می برابر با 18 اردیبهشت برگزار می‌شود. این روز بخاطر تولد آنری دونان ، یکی از مروجان و بنیان‌گذاران صلیب سرخ، انتخاب شده است.

مدرس

@ins

یاری رسانی به كودكان پس از بلايای طبيعی

تاریخ: 1398/01/26

بازدید: 2893

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

حمایت و یاری کودکان حادثه دیده در بلایای طبیعی

مدرس

@ins

روز ملی فناوری فضایی و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/11/13

بازدید: 1536

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع فناوری فضایی معرفی شدند.

مدرس

@ins