بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

بررسی تحلیلی موضوعات "زبان فارسی" و "فردوسی" در پایگاه SID به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی


به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی، SID به عنوان یکی از مراجع اصلی نمایه‌سازی مقالات علمی به زبان فارسی و انگلیسی، با بازدید روزانه 100 تا 120 هزار کاربر، شناخته می‌شود. این مرکز به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 10 عنوان مقاله پربازدید به زبان فارسی با کلیدواژه‌های "زبان فارسی" یا "فردوسی" در پایگاه SID و همچنین 10 نشریه با بیشترین تعداد عنوان مقاله با این کلیدواژه‌ها را معرفی کرد.

جدول 1 نشان‌دهنده‌ی تعداد کل دانلود مقالات در بازه هزارروزه با کلیدواژه‌های مذکور 138هزارو596 عنوان مقاله است؛ که از این میان عنوان مقاله‌های "فعل مرکب در زبان فارسی" در نشریه "نامه فرهنگستان" با تعداد 1هزارو737، "مطالعه اهداف و مولفه های آموزش مهارتهای زبانی (خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن) در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ایران" در نشریه "نوآوری های آموزشی" با تعداد 1هزارو625 و "اندیشه سیاسی فردوسی" در نشریه "علوم سیاسی" با تعداد 1هزارو564  دانلود در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

جدول 1 بیشترین دانلود مقاله‌ با کلیدواژه "زبان فارسی" یا "فردوسی" در بازه هزارروزه

ردیف

تعداد دانلود

عنوان مقاله

عنوان نشریه

1

1737

فعل مرکب در زبان فارسی

نامه فرهنگستان

2

1625

مطالعه اهداف و مولفه های آموزش مهارتهای زبانی (خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن) در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ایران

نوآوری های آموزشی

3

1564

اندیشه سیاسی فردوسی

علوم سیاسی

4

1484

پیشوند نفی در زبان فارسی

نامه فرهنگستان

5

1358

فرایند با هم آیی و ترکیبات با هم آیند در زبان فارسی

نامه فرهنگستان

6

1048

خاستگاه های معماری پنجره جستاری در مفهوم پنجره در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی

مسکن و محیط روستا

7

1039

بررسی «عبارت فعلی » در دستور زبان فارسی

فنون ادبی

8

963

نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)

9

949

«اندیشه های اخلاقی و تربیتی فردوسی در شاهنامه و مقایسه آن با نظریه های اخلاقی و تربیتی خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری»

مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی)

10

942

تاثیر شاهنامه فردوسی بر نقوش سفال های دوره سلجوقی

نقش مایه

 

جدول 2 مقاله‌های پربازدید با کلیدواژه‌های "زبان فارسی" یا "فردوسی" را نشان می‌دهد که عنوان مقاله‌های "فعل مرکب در زبان فارسی" در نشریه "نامه فرهنگستان" با تعداد 22هزارو528، "ساخت های تعجبی در زبان فارسی" در نشریه "جستارهای زبانی" با تعداد 14هزارو243 و "نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران" در نشریه "پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)" با تعداد 8هزارو439 بازدید در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

جدول 2 مقاله‌های پربازدید با کلیدواژه "زبان فارسی" یا "فردوسی" در بازه هزارروزه

ردیف

تعداد بازدید

عنوان مقاله

عنوان نشریه

1

22528

فعل مرکب در زبان فارسی

نامه فرهنگستان

2

14243

ساخت های تعجبی در زبان فارسی

جستارهای زبانی

3

8439

نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)

4

8139

اصل و منشا سندبادنامه و سیر تاریخی آن در زبان فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران)

5

6165

دو نوع وابسته اضافه ای در زبان فارسی: مضاف الیه اسمی و مضاف الیه وصفی

ادب پژوهی

6

5985

بررسی معنای برخی واژه های مشترک در زبان فارسی و زبان های هندی و اردو

نامه فرهنگستان

7

5390

چرا زبان فارسی را دوست دارم؟

نامه فرهنگستان

8

4903

مطالعه اهداف و مولفه های آموزش مهارتهای زبانی (خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن) در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ایران

نوآوری های آموزشی

9

4242

همگون سازی و ناهمگون سازی یا مماله در زبان فارسی دری

نامه فرهنگستان

10

4153

پایایی و روایی پرسشنامه های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده به زبان فارسی

بهداشت و توسعه

 

جدول 3 نشریات دارای بیشترین مقاله با کلیدواژه "زبان فارسی" یا "فردوسی" را نشان می‌دهد که نشریه‌های "جستارهای زبانی" با تعداد 77، "نامه فرهنگستان" با تعداد 67 و "زبان پژوهی (علوم انسانی)" با تعداد 59 مقاله مرتبط در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

جدول 3 نشریات دارای بیشترین مقاله با کلیدواژه "زبان فارسی" یا "فردوسی" در بازه هزارروزه

ردیف

تعداد مقاله

عنوان نشریه

1

77

جستارهای زبانی

2

67

نامه فرهنگستان

3

59

زبان پژوهی (علوم انسانی)

4

47

پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

5

43

پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)

6

41

پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)

7

37

مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))

8

36

زبان شناسی

9

25

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران)

10

24

نشر دانش

 

در این گزارش تعداد کل بازدید از مقالات پایگاه SID با کلیدواژه‌های "زبان فارسی" یا "فردوسی" در سال‌های 2018 تا 2021، 617هزارو284 عنوان است؛ که تعداد 123هزارو689 عنوان در سال 2018، 187هزارو650 عنوان در سال 2019، 201هزارو945 عنوان در سال 2020 و 104هزار عنوان مربوط به 5ماه اول سال 2021 است.

همچنین با بررسی برخی موضوعات مرتبط با زبان فارسی در سامانه Depth.sid.ir که سامانه‌ای برای استخراج دانش از مقالات علمی است، به موضوعات مرتبط با "زبان فارسی" و "فردوسی" به شرح زیر دست یافتیم. در هریک از نمودارهای زیر کلیدواژه‌های مرتبط با موضوعات یادشده نمایش داده شده است. لازم به ذکر است بزرگی دایره‌ی‌ مربوط به هر کلیدواژه نشان‌دهنده‌ی میزان ارتباط بیشتر آن با موضوع است.

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "زبان فارسی"

 

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "ادبیات فارسی"

                                                           

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "خط فارسی"

 

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "فردوسی"

 

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با "شاهنامه فردوسی"

پست های مرتبط

چند مجموعه یا خورجین

تاریخ: 1400/04/01

بازدید: 1079

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

آشنایی با ریاضی

مدرس

@ins

بیشینه آنتروپی یک توزیع چقدر است؟

تاریخ: 1401/01/17

بازدید: 574

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مفهوم آنتروپی ، در مقاله ای که در سال 1948 توسط شانون مطرح شد .

مدرس

@ins

ابزار تحلیل شخصیت بر اساس واژگان

تاریخ: 1399/10/24

بازدید: 1807

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

معرفی AnalyzeWords

مدرس

@ins

نایو بیز چیست؟

تاریخ: 1401/04/21

بازدید: 291

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یکی از قوانین مهم احتمال، قانون احتمال "بیز" است که توسط فردی به نام بیز مطرح شد.

مدرس

@ins

زیرشمولی و فراشملوی

تاریخ: 1400/01/16

بازدید: 741

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مدرس

@ins

آشنایی با داده train و test

تاریخ: 1400/02/26

بازدید: 2021

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کد پایتون برای داده های train و test

مدرس

@ins

جستجوی حریصانه

تاریخ: 1400/01/12

بازدید: 1439

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مدرس

@ins

اینفوگرافی استفاده از روشهای یادگیری عمیق در تحلیل احساس

تاریخ: 1397/06/13

بازدید: 647

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

اینفوگرافی

مدرس

@ins

چگونه در بیب اکسل ماتریس هم آیندی ایجاد کنیم؟

تاریخ: 1400/01/14

بازدید: 1911

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نرم افزار بیب اکسل

مدرس

@ins

دسترسی رایگان به مجموعه داده ها

تاریخ: 1401/03/01

بازدید: 1777

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

در فرآیند یادگیری ماشین ، محقق برای انجام کارهای مورد نظر خود نیاز به مجموعه داده استاندارد دارد . در این پست به معرفی یکی از پایگاه هایی که به طور رایگان ، مجموعه داده را در اختیار محققان قرار می دهد می پردازیم .

مدرس

@ins