بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

کتاب اصول روش تحقیق علمی


کتاب اصول روش تحقیق علمی قابل استفاده اساتید و کلیه دانشجویان رشته های علوم انسانی

ناشر: ارشدان

نویسنده: دکتر فرزان شعاع اردبیلی

 

دراین کتاب با ارائه مطالب علمی در زمینه فرآیند پژوهش، انتظار می‌رود، خوانندگان محترم بتوانند از بین مشکلات مربوط به علوم انسانی، رفتاری و مدیریت در گرایش‌های مختلف و سایر رشته‌های دانشگاهی به طور اعم، حداقل یک مشکل و یا موضوع تحقیقی را برگزیده و با انتخاب روش تحقیق مناسب، یک طرح پژوهشی ارائه دهند.

اصول شناخت و روش تحقیق (با نگاهی به مطالعات تاریخی)

از آنجا که این کتاب حاصل برخورداری از باز کاوی و ترجمه و اقتباس از منابع ارزشمند دیگران و نیز تجربه چند ساله نگارنده در زمینه تحقیقات می‌باشد، ازاین رو، می‌تواند برای کلّیه علاقه‌مندان و دانشجویان رشته‌های گوناگون با گرایش‌های مختلف، مفید باشد.

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترفند های جستجو

فهرست مطالب

فصل اول: تحقیق

• تعریف تحقیق

• واقعیت و حقیقت

• فرآیند تولید علم

• شناخت حقیقت

• هدف ااز تحقیق

• ویژگی‌های روش علمی و محقّق

• محدودیت‌های تحقیق

• تحقیق فردی و گروهی

فصل دوم: موضوع و اهداف تحقیق

• انتخاب موضوع تحقیق

• معیارهای انتخاب موضوع یا مشکل تحقیق

• اهداف تحقیق

• اهداف کلی تحقیق

• اهداف جزئی تحقیق

فصل سوم: سؤالات و فرضیات تحقیق

• سؤالات تحقیق

• انواع سؤالات تحقیق

• تعریف فرضیه تحقیق

• انواع فرضیه تحقیق

• ملاک‌های لازم برای بیان فرضیّات تحقیقات

• منابع فرضیات تحقیق

• خطای نوع اول و دوم

فصل چهارم: متغیر و تعاریف نظری و عملی درتحقیق

• تعریف متغیّر

• انواع متغیّرها

• تعاریف نظری و عملی در تحقیق

فصل پنجم: مطالعه و بازنگری متون تحقیق(دیدگاه‌های نظری‌)

• مطالعه و بازنگری متون تحقیق

• اهمیت و ضرورت مطالعه و بازنگری متون تحقیق

• فرآیند انجام مطالعه و بازنگری پیشینه متون تحقیقی

• اهداف مطالعه و بازنگری متون تحقیقی

• منابع اطلاعاتی برای بازنگری و مطالعه پیشینه متون تحقیق

فصل ششم: انواع تحقیق

• براساس نتایج یا اهداف تحقیق

• براساس نوع داده‌ها

• پژوهش‌های کمّی(مشاهده‌ای – مداخله‌ای)

فصل هفتم: جامعه و نمونه و روش‌های نمونه‌گیری

• جامعه تحقیق

• نمونه تحقیق

• سرشماری

• تعریف نمونه‌گیری

• روش‌های نمونه‌گیری 

فصل هشتم: روش‌های گردآوری داده‌‌ها درتحقیق 

گردآوری داده‌‌ها درتحقیق:

• کتابخانه‌ای

• میدانی

فصل نهم: ابزارهای سنجش داده‌ها و خصوصیات آن 

ابزارهای سنجش داده‌ها

• ‌مقیاس‌ها

• طیف‌ها‌

• روایی‌ و پایایی و روش‌های اندازه‌گیری هرکدام

فصل دهم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتشار و اطلاع‌رسانی نتایج تحقیق

• تجزیه و تحلیل داده‌ها

• ضرورت ‌و اهداف انتشار تحقیق

• انواع گزارش‌های تحقیق (انتشار نتایج)

فصل یازدهم: چارچوب نظری تحقیق و الگوهای مقاله علمی و ارجاع

• چارچوب نظری تحقیق 

• الگوی مقاله علمی

• الگوی ارجاع

فصل دوازدهم: اصول اخلاق و انواع تخلف در تحقیق

• اصول اخلاق در پژوهش

• انواع تخلف در نگارش و انتشار نتایج تحقیق

فصل سیزدهم: مفاهیم اساسی در علم آمار

• آمار توصیفی و آمار تحلیلی

• آزمون آماری و تخمین آماری 

• آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک

کتاب اصول روش تحقیق علمی

پست های مرتبط

FarsTail اولین مجموعه‌داده‌ فارسی استنتاج زبان طبیعی

تاریخ: 1399/08/26

بازدید: 4880

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

FarsTail چیست ؟

مدرس

@ins

آیا انتشار مقاله در مجلات داخلی اهمیت دارد

تاریخ: 1399/08/20

بازدید: 2794

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بررسی موردی متن کاوی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله تاثیر فناوری های فضایی بر اقتصاد جهانی و تحولات استراتژیک

تاریخ: 1397/11/14

بازدید: 861

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

باز خوانی مقاله به مناسبت روز ملی

مدرس

@ins

ارتباط سئو با رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس

تاریخ: 1401/04/28

بازدید: 100

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یکی از موضوعات مهمی که این روزها در محافل دانشگاهی و پژوهشی مطرح است، رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی است.

مدرس

@ins

معرفی کنفرانس‌های علمی پیش رو در جهان

تاریخ: 1397/12/14

بازدید: 1165

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کنفرانس های بین المللی

مدرس

@ins

انتشار کتاب "پژوهش و فناوری در برنامه‌های توسعه کشور"

تاریخ: 1399/06/19

بازدید: 1726

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتاب "پژوهش و فناوری در برنامه‌های توسعه کشور" نوشته فریبا فهیم‌یحیائی، معاون هزینه‌ای امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه، منتشر شده است.

مدرس

@ins

چرا ترویج علم در جامعه مهم است؟

تاریخ: 1397/11/16

بازدید: 975

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

گزارش علمی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله علل كاهش سطح آب درياچه اروميه

تاریخ: 1397/12/15

بازدید: 1449

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله علمی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله مدیریت رسانه در رادیو؛ معنای رادیو برای رادیویی‌ها

تاریخ: 1397/11/24

بازدید: 852

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله علمی

مدرس

@ins

امیدواری شغلی چیست ؟

تاریخ: 1400/12/17

بازدید: 399

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

امید یک منبع قوی در تعیین رفتار است . امید منجر به نگرش افراد برای رسیدن به اهداف است . امید شامل فرایندهای شناختی است که منجر به حالت انگیزشی و در نتیجه بر ساختارهای آموزشی و همچنین شغل اثر می گذارد .

مدرس

@ins