بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نقشه حرارتی روابط متقابل متغیرها


ماتریس روابط

ماتریس ها یک آرایه یا جدول مستطیل شکلی از اعداد هستند که در سطرها و ستون‌ها مرتب شده اند و به عنوان ابزاری استاندارد، تقریبا در تمامی حوزه‌ها از جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی تا فیزیک و مهندسی کاربرد دارند. برای مثال شکل زیر، یک ماتریس 2 در 3 را نشان می دهد. چون از دو سطر و سه ستون تشکیل شده است. 

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

 

ماتریس روباط

ماتریس مربعی

به ماتریسی گفته می‌شود که تعداد سطر و ستون‌های آن برابر باشد. یک ماتریس n*n ماتریسی مربعی از مرتبه n گفته می‌شود. برای مثال یک ماتریس 3*3 مربعی آورده شده است.

ماتریس مربعی

 

ماتریس تحول چیست؟

چگونه در بیب اکسل ماتریس هم آیندی ایجاد کنیم؟

 

ماتریس همبستگی

ماتریس همبستگی، امکان شناسایی روابط میان متغیرها در داده های بزرگ را فراهم می کند. این ماتریس، جدولی است که ضرایب همبستگی را برای متغیرهای مختلف نشان می دهد، هر سلول در یک جدول حاوی ضریب همبستگی است.  این ماتریس ابزار قدرتمندی برای جمع بندی یک مجموعه داده بزرگ و شناسایی و مصورسازی الگوها است.

مصورسازی هم آیندی کلیدواژگان

نمونه ای از ماتریس همبستگی در مقالات علمی

مدل جدید پیشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتریس همبستگی کلمات

ماتریس مربعی

خوشه بندی ترکیبی مبتنی بر زیرمجموعه ای از خوشه های اولیه

ماتریس مربعی

مصورسازی ابزار مناسبی برای درک کیفی داده ها فراهم می کند. بر این اساس، اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی ابزاری به منظور مصورسازی روابط متغیرها طراحی کرده که در آدرس http://rank.sid.ir/accounts/login/?next=/researchdesk در دسترس است.

با استفاده از این ابزار می توانید ماتریس مربعی مورد نظر خود را با پسوند xlsx وارد کرده و سپس خروجی آن را به صورت نقشه حرارتی دریافت کنید.

برای ساخت ماتریس همبستگی، ابتدا داده های خود را وارد اکسل کنید و مراحل زیر را انجام دهید. 

  1. روی data analytics کلیک کنید.
  2. آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  3. اعداد را انتخاب کنید.
  4. روی ok کلیک کنید.

این ابزار امکان مصورسازی را برای هر نوع رابطه آماری فراهم کرده است، برای ادامه فیلم را ملاحظه کنید.

 

 

منابع:

کرامت‌فر ع, نورمحمدی ح. کتابسنجی: مباحث نظری و عملی. تهران: کتابدار; 1394.

POURNOOR, E., & REZAEE NOOR, J. (2015). A NEW EXPERT FINDING MODEL BASED ON TERM CORRELATION MATRIX. IRANIAN JOURNAL OF INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT (INFORMATION SCIENCES AND TECHNOLOGY), 30(4), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=470297

ALIZADEH, H., MOSHKI, M., PARVIN, H., & MINAEI BIDGOLI, B. (2010). CLUSTER ENSEMBLE BASED ON A SUBSET OF PRIMARY CLUSTERS. SIGNAL AND DATA PROCESSING, -(1 (SERIAL 13)), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=291236

پست های مرتبط

اعداد در پایتون

تاریخ: 1399/12/17

بازدید: 1347

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

آموزش پایتون

مدرس

@ins

کار با ورودی و خروجی (I/O) در پایتون

تاریخ: 1399/12/17

بازدید: 3281

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

آموزش پایتون

مدرس

@ins

چگونه 10 مهره را در سه ظرف به صورت فرد تقسیم کنیم

تاریخ: 1400/03/22

بازدید: 947

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

استعداد تحصیلی

مدرس

@ins

روش شناسی رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه THE

تاریخ: 1398/02/03

بازدید: 1845

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

methodology University Impact Rankings times

مدرس

@ins

آشنایی با SJR (شاخص‌های کتابسنجی)

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 3103

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سای‌مگو، ارزیابی نشریات

مدرس

@ins

چگونگی تعیین مجلات هسته در یک حوزه موضوعی(قانون پراکندگی برادفورد)

تاریخ: 1399/08/21

بازدید: 4453

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

توزیع بردفورد و یا قانون پراکندگی

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی(قسمت دوم): شاخص هرش

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3775

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص هرش

مدرس

@ins

کتابخانه Terality برای تحلیل داده

تاریخ: 1401/01/27

بازدید: 283

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابخانه Terality یکی از آن کتابخانه هایی است که سعی کرده با حل کردن باگ های مربوط به Pandas جایگزین آن شود .

مدرس

@ins

آشنایی با روش شناسی رتبه‌بندی موسسات SIR

تاریخ: 1398/09/30

بازدید: 2243

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روش شناسی SIR

مدرس

@ins

ابزار مصور سازی سای ‌مگو

تاریخ: 1400/07/20

بازدید: 1038

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مصور سازی اطلاعات ، امکان مصور سازی داده ها را فراهم می کند. هدف از مصور سازی شناخت الگوهای نهان داده است . مصور سازی داده ها ، امکان نمایش ساختار تحقیق در حوزه‌های مختلف و زیر حوزه‌های علوم را شفاف‌تر از جداول آماری، به همراه تمام ارتباط ایجاد شده میان واحدهای تحلیل فراهم می‌کند . برای مصور سازی داده های کتابسنجی ، ابزارهای مختلفی مثل Vos viewer , scimat, sci2 و غیره وجود دارد .

مدرس

@ins