دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

نقشه حرارتی روابط متقابل متغیرها

تاریخ: 1400/02/13

بازدید: 2668

 | 


ماتریس روابط

ماتریس ها یک آرایه یا جدول مستطیل شکلی از اعداد هستند که در سطرها و ستون‌ها مرتب شده اند و به عنوان ابزاری استاندارد، تقریبا در تمامی حوزه‌ها از جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی تا فیزیک و مهندسی کاربرد دارند. برای مثال شکل زیر، یک ماتریس 2 در 3 را نشان می دهد. چون از دو سطر و سه ستون تشکیل شده است. 

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

 

ماتریس روباط

ماتریس مربعی

به ماتریسی گفته می‌شود که تعداد سطر و ستون‌های آن برابر باشد. یک ماتریس n*n ماتریسی مربعی از مرتبه n گفته می‌شود. برای مثال یک ماتریس 3*3 مربعی آورده شده است.

ماتریس مربعی

 

ماتریس تحول چیست؟

چگونه در بیب اکسل ماتریس هم آیندی ایجاد کنیم؟

 

ماتریس همبستگی

ماتریس همبستگی، امکان شناسایی روابط میان متغیرها در داده های بزرگ را فراهم می کند. این ماتریس، جدولی است که ضرایب همبستگی را برای متغیرهای مختلف نشان می دهد، هر سلول در یک جدول حاوی ضریب همبستگی است.  این ماتریس ابزار قدرتمندی برای جمع بندی یک مجموعه داده بزرگ و شناسایی و مصورسازی الگوها است.

مصورسازی هم آیندی کلیدواژگان

نمونه ای از ماتریس همبستگی در مقالات علمی

مدل جديد پيشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتريس همبستگي كلمات

ماتریس مربعی

خوشه بندي ترکيبي مبتني بر زيرمجموعه اي از خوشه هاي اوليه

ماتریس مربعی

مصورسازی ابزار مناسبی برای درک کیفی داده ها فراهم می کند. بر این اساس، اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی ابزاری به منظور مصورسازی روابط متغیرها طراحی کرده که در آدرس http://rank.sid.ir/accounts/login/?next=/researchdesk در دسترس است.

با استفاده از این ابزار می توانید ماتریس مربعی مورد نظر خود را با پسوند xlsx وارد کرده و سپس خروجی آن را به صورت نقشه حرارتی دریافت کنید.

برای ساخت ماتریس همبستگی، ابتدا داده های خود را وارد اکسل کنید و مراحل زیر را انجام دهید. 

  1. روی data analytics کلیک کنید.
  2. آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  3. اعداد را انتخاب کنید.
  4. روی ok کلیک کنید.

این ابزار امکان مصورسازی را برای هر نوع رابطه آماری فراهم کرده است، برای ادامه فیلم را ملاحظه کنید.

 

 

منابع:

کرامت‌فر ع, نورمحمدی ح. کتابسنجی: مباحث نظری و عملی. تهران: کتابدار; 1394.

POURNOOR, E., & REZAEE NOOR, J. (2015). A NEW EXPERT FINDING MODEL BASED ON TERM CORRELATION MATRIX. IRANIAN JOURNAL OF INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT (INFORMATION SCIENCES AND TECHNOLOGY), 30(4), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=470297

ALIZADEH, H., MOSHKI, M., PARVIN, H., & MINAEI BIDGOLI, B. (2010). CLUSTER ENSEMBLE BASED ON A SUBSET OF PRIMARY CLUSTERS. SIGNAL AND DATA PROCESSING, -(1 (SERIAL 13)), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=291236